Gas is goed voor de VS
Hillary Clinton sprak deze week op de National Clean Energy Summit in Nevada, meldt Grist. De aanwezigen wachtten ademloos af of en hoe zij zich zou uitspreken over schaliegas. Hoewel Clinton het woord 'fracking' niet één keer in de mond nam, is haar standpunt duidelijk: ze is 'vóór schaliegaswinning, net als de huidige president van de VS, Barack Obama.

Al als minister van Buitenlandse Zaken heeft Clinton diverse malen het diplomatencorps van de VS in het buitenland aan het werk gezet om in kaart te brengen hoe het zat met schaliegasvoorraden ter plekke. Ook heeft ze actief samengewerkt met grote partijen uit de olie- en gasindustrie om schaliegas te pushen (tegen klimaatverandering, voor meer energie en als middel tegen Rusland dat zijn energiebronnen als 'wapen' inzet, stelt een artikel in de printuitgave van het blad Mother Jones).

In haar speech maakte Clinton duidelijk dat ze gelooft dat 'natural gas' als een goedkope, schone en bovenal 'eigen' energiebron een niet te onderschatten bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Amerikaanse economie én het milieu. Met de juiste beschermingsmaatregelen is gas in termen van uitstoot schoner dan kolen, de toenemende productie creëert tienduizenden banen en de lagere kosten zorgen voor een concurrentievoorsprong voor de VS op het gebied van 'energy-intensive' energie.

'Niet boren als de risico's te hoog zijn'
Maar, en dat was zo ongeveer de enige zinswending waar Clinton de handen nog mee op elkaar kreeg in het gas-deel van haar verhaal: "dus is het cruciaal dat we uitgekiende voorwaarden opstellen en die handhaven, en daaronder valt ook het besluit niet te boren als de risico's te hoog zijn'. In Nederland richt het protest tegen schaliegas zich met name tegen de bodemvervuiling die onvermijdelijk zou zijn door het speldenkussen dat van de bodem en diepere aardlagen wordt gemaakt. Landbouwers en bierbrouwers maken zich zorgen over de vervuiling van het grondwater.

Wat de juiste voorwaarden zijn, blijkt een lastig onderwerp. Wetenschappers zijn het nog niet over eens. Sommigen denken zelfs dat geen enkele voorwaarde veilig genoeg is, gezien de problemen die overal de kop opsteken met vervuiling van water en grond en instabiliteit van boorputten. Tel daar bij op de extra uitstoot die het transport van vloeibaar gas oplevert - en waar Clinton zich in haar speech voorstander van toonde om de energieafhankelijkheid van Europa en Azië van Rusland te verkleinen - en het is nog maar de vraag of gas écht wel schoner is dan kolen, besluit Grist.

Shell
Voormalig topman Peter Voser van Shell dankt zijn vervroegde pensioen vermoedelijk aan zijn 'spijt' over de zware investeringen die zijn bedrijf deed in Noord-Amerikaans schaliegas. Zijn opvolger Ben van Beurden desinvesteert en gaf afgelopen week aan dat schaliegas hoopvol is, maar voorlopig nog een slechte winstbron om een belangrijke rol te kunnen spelen als winstmaker in zijn business portfolio. Voser heeft zich dus inderdaad vergist zodat onder zijn leiding de energiereus zijn winstcapaciteit in gevaar heeft gebracht door te vroeg te groot in te zetten op schaliegas als een snel volwassen wordende markt.

Fotocredits: 'gas wells', Gerry Dincher
Dit artikel afdrukken