Het Europese food & Agri evenement F&A Next heeft als doel innovaties in de agro- en foodsector een boost te geven. Bedrijf neoFarms won tijdens deze conferentie de People Choice Award. NeoFarms is een soort grote koelkast die met behulp van aeroponics zo goed als automatisch groente verbouwt. De ontwikkelaars willen efficiënt geproduceerde en gezonde groenten mogelijk maken voor stedelingen, ongeacht hun groene vingers en woonruimte. NeoFarms claimt duurzaam en gezond te zijn.

Daar waar het economisch en milieutechnisch realistisch is, zullen we lokaal eten uit onze eigen neoFarms
Lastig
Olaf van Kooten, hoogleraar Tuinbouwproductieketens aan de WUR, denkt dat producten uit de neoFarms inderdaad gezonder kunnen zijn dan het gangbare aanbod, “tenminste als de juiste teelt wordt toegepast. Een plantje heeft een mate van stress nodig om stoffen aan te maken die goed zijn voor de gezondheid van de consument. De kas kan dit doen met bijvoorbeeld luchtstroom of een lagere lichtintensiteit. De manier van telen bepaalt overigens ook de smaak.” Van Kooten verwacht dat een goed teelproces te automatiseren is. “Maar,” nuanceert hij, “dit wordt wel lastig als meerdere gewassen in een kas staan.”

Thomas van den Boezem, programmamanager bij StartLife, onderstreept dat verdere ontwikkeling nodig is om de neoFarms geschikt te maken voor meer gewassen. “Innovaties als neoFarms zijn op dit moment nog duur en enkel geschikt voor bladgroenten. Doorontwikkeling is nodig om de thuiskas aantrekkelijk te maken voor het grote publiek.”

Symbolisch
Van den Boezem is er echter van overtuigd dat neoFarms of een soortgelijke innovatie als de Versafarm onderdeel is van onze toekomst. “Daar waar het economisch en milieutechnisch realistisch is, zullen we lokaal eten uit onze eigen neoFarms en uit omringende urban farming.” Van den Boezem gelooft dat indoor farming de potentie heeft bij te dragen aan een oplossing van de huidige problemen binnen het voedselsysteem, zoals de groei van de stedelijke bevolking, boeren die geen opvolger vinden en het onbruikbaar worden van landbouwgrond. “Het is niet de vraag of urban farming gaat gebeuren, maar wanneer”, zegt Van den Boezem.

“Ik geloof zelf niet dat een ontwikkeling als neoFarms uiteindelijk een oplossing zal zijn voor een uitdaging, dan wel dat het een positief alternatief is voor de wijze van productie van vers”, reageert Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens aan de WUR sceptisch. “Een goed ingerichte keten, met meer efficiënte en effectieve processen lijkt uiteindelijk tot nu toe te prevaleren.” Timmermans ziet dan ook meer een symbolische waarde: “Zelf kunnen produceren van voeding is een soort van tegentrend. In feite is het een reactie op het huidige industriële en minder transparante systeem. Ontwikkelingen als neoFarms hebben zeker hun functie. Denk aan bewustzijn en een positieve waarde van voedsel creëren.”

neoFarms is didactisch uitstekend, maar het gaat niet het voedseltekort in de stad oplossen
Past niet in trend
Van Kooten is het eens met Timmermans: “neoFarms is didactisch uitstekend, maar het gaat niet het voedseltekort in de stad oplossen.” Ook op het gebied van duurzaamheid ziet Van Kooten niets in neoFarms: “Een ontwikkeling als neoFarms is zeker niet duurzamer dan het huidige systeem. Op zo’n kleine schaal is teelt niet efficiënt. De hoeveelheid energie die erin gestopt wordt is niet in voldoende mate terug te winnen. Daarnaast moet je maar toevallig trek hebben in wat er in je kas staat. Ook bij volkstuintjes, waarvan neoFarms eigenlijk een moderne versie is, wordt veel weggegeven of weggegooid. Gebruikers moeten dan ook goed plannen wat ze verbouwen. Dat past niet in de huidige trend van gemak.”
Dit artikel afdrukken