Nee, we zijn er nog lang uit. Het Grote Rekenen moet nog gaan beginnen, maar zeker is wel dat het Moet Gaan Beginnen. Ook bij boerenorganisatie LTO blijkt het wenkend perspectief te 'pakken', zoals het plaatje laat zien. Ik zie er wat blijdschap in, omdat het te gek is dat maatschappelijke taboes ('geen dier in dierenvoer - onbespreekbaar in de maatschappij' zodat omnivore kippen en varkens het alleen met graan moeten doen) duurzaamheid in de weg staan.
LTO is - zo klinkt het tenminste - verrast over uitspraken die Wouter van Eck van Milieudefensie hier deed.

Ik heb het opnieuw over het offensief van Milieudefensie tegen de sojavarkens en -kippen van AH. Hun vlees ligt net zo goed bij SuperdeBoer en de C1000. Het sojaprobleem - zo beweerde ik - zit minstens zo goed in het feit dat we hoogwaardig slachtafval (nee, zo mag ik het van VION niet zeggen, het heet op z'n officieels 'slachtbijproduct") niet in de voedselketen mogen terugstoppen.

Ik had afgelopen dagen contacten met slachters, diervoedermensen en dierwetenschappers. Verbazingwekkend nieuws deed ik op. Niemand wist iets van het terrein van de ander op het gebied van (ge- en hergebruik van) die kostbare eiwitten. Gisteren waren de diervoederfabrikanten bij elkaar, waar dit nieuws werd ingebracht. Ook daar gold: 'goh ja, we weten het eigenlijk niet. Het is gewoon uit ons hoofd gebannen door ja-wat-eigenlijk?'

Ik heb het er momenteel met een aantal mensen achterlangs over. De feiten en hypotheses tot zover zijn de volgende:

- in Europa wordt (2008) op dit moment nog 2,5 mio ton dierlijk eiwit dat van dieren en dierdelen goedgekeurd voor menselijke consumptie buiten de voedselketen gehouden

- daarbij zou je 1,7 mio (o.m. hersenen, ruggemerg en kadavers) kunnen optellen als we daarvoor goede voedselveiligheidsprocedures kunnen ontwikkelen- Nederland verwerkt 1 mio ton soja van 44 en 48% eiwit in diervoeders; 4,2 mio ton zuiver dierlijk eiwit is dus het equivalent van ruim 8,5 mio ton soja

- op minerale mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van diervoedersamenstellingen na, is er zonder meer van uit te gaan dat de de plantaardige soja-eiwitten uitwisselbaar zijn voor dierlijke

- van het voer dat we maken obv die 1 mio ton soja wordt een deel geëxporteerd ook (niet helemaal duidelijk, zeg 20%)

- stel dat Nederland 10% van Europa's industrieel gevoerde, intensief gehouden kip- en varkenskilo's maakt (moet uitgezocht worden, maar hoeveel minder zou het wezen?)

- dan is het zelfs denkbaar dat slachtafval mogelijk het HELE sojaprobleem kan dekken

- in die zin zou zelfs duurzame soja dus wel eens uiterst onduurzaam en blijken we knettergek geworden omdat we 'maatschappelijke gevoelens' in plaats van blij makende feiten, reële mogelijkheden en schitterende verhalen daarover laten prevaleren

Of dat helemaal waar is, moeten we nu nader bezien. Dat het een behoorlijk eind in de richting van de waarheid is, is echter zonder meer waar. Het lijkt er nl. op dat niet soja maar iets heel anders het grootste probleem is.

De echte waarheidsvinding is wat mij betreft vanaf hier begonnen. De vragen staan uit. Het wordt boeiend.
Dit artikel afdrukken