Vandaag het nieuws van 9 december. Hier vind je onze voorgaande selecties.

In de commentaren kunnen we samen het Corona-effect duiden.

Aspergillus fumigatus
Uit onderzoek van het Radboud UMC, LUMC en het RIVM op longweefsel van ernstig zieke coronapatiënten blijkt 1 op de 4 patiënten besmet met de schimmel Aspergillus fumigatus (NPO Radio 1, zie 3.1). Deze wijdverspreide schimmel kan bij mensen met een verstoorde afweer gaan woekeren in de longen. Paul Verweij, hoogleraar microbiologie (Radboud UMC), houdt zich al jaren bezig met deze ziekmakende schimmel bij longpatiënten. Hij noemt het een “opmerkelijk hoog percentage, met grote gevolgen voor de overlevingskans”. De helft van de IC-coronapatiënten die de schimmelinfectie oplopen, komt te overlijden. Dit is een bijna twee keer zo hoge sterftekans als bij patiënten die schimmelvrij zijn. De onderzoeksresultaten moeten volgens Verweij aanleiding geven tot een “ad hoc aanpassing van de behandelprotocollen voor Covid-19 op Intensive Cares.”

De schimmel Aspergillus fumigatus is overal. Grote kans dat je vandaag nog sporen hebt ingeademd. Meestal is dat geen probleem en doet je afweersysteem z'n werk. Mensen met een verstoorde afweer kunnen een ernstige infectie krijgen: invasieve aspergillose. Leukemiepatiënten krijgen er vaak mee te maken. Van de patiënten die met een ernstige griep worden opgenomen op de IC, krijgt de laatste jaren een op de vijf een infectie met de schimmel. Na het uitbreken van Covid-19 werd er in verschillende Europese landen over de schimmelinfectie gerapporteerd. In Frankrijk en Duitsland werd bij 20 tot 30% van de Covid-19 patiënten ook een infectie met Aspergillus gezien. Dat ging om een niet invasieve infectie. Bij patiënten op de IC blijkt het dus wel een gevaarlijke complicatie. Dat Covid-19-patiënten vaker met de schimmel te maken krijgen, ligt vermoedelijk aan het gebruik van afweerremmer dexamethason. Dit middel wordt op de IC toegepast bij coronapatiënten om een overreactie van het immuunsysteem te voorkomen, maar maakt patiënten ook gevoeliger voor de schimmel. Verweij noemt de afweging tot gebruik van dexamethason in sommige gevallen “kiezen tussen twee kwaden” en benadrukt dat daarom goed naar de behandelprotocollen gekeken moet worden.

Voor de behandeling van schimmelinfecties gebruiken artsen zogeheten azolen. De afgelopen jaren worden in ziekenhuizen steeds vaker stammen van Aspergillus fumigatus aangetroffen die resistent zijn tegen de groep van azool-fungiciden. In 1998 werd de eerste resistente Aspergillus ontdekt, inmiddels is tot een derde van de schimmelstammen die de ziekte veroorzaken ongevoelig voor medicatie. Een complicerende factor is dat antischimmelmiddelen die in het ziekenhuis worden gegeven bijna identiek zijn aan antischimmelmiddelen die in de landbouw gebruikt worden. Foodlog schreef er eerder over: plantenschimmel bedreigt mensenlevens. Minister van Landbouw Carola Schouten bekijkt vanwege deze oprukkende resistentie of het gebruik van antischimmelmiddelen in de landbouw ingeperkt kan worden, schrijft de NPO. Woensdagavond gaat De Kennis van Nu over het groeiend probleem van schimmelinfecties (om 22.15 uur, NTR op NPO 2).

Geringe verschillen tussen regio's
Meer dan voorheen heeft het coronavirus zich verspreid over heel Nederland (AD, zie 4.14). Van de 25 Veiligheidsregio's tellen 21 een niveau tussen de 200 en 300 positieve testen per dag. Het gemiddelde ligt op 237 positieve testen. Bij een aantal van 250 positieve tests per 100.000 inwoners krijgt een regio het risiconiveau 'zeer ernstig’. Tijdens de eerste golf werden vooral Brabant en Limburg getroffen door het coranavirus. De tweede golf ontstond in de Randstad. Inmiddels zijn de verschillen tussen de regio's veel kleiner dan voorheen. Alleen Zeeland en de drie noordelijke provincies onderscheiden zich nog enigszins, maar ook deze regio's kruipen naar het Nederlandse gemiddelde toe. Niettemin is torent Urk flink boven het gemiddelde uit.


Metingen uit het rioolwater laten geen ruimte voor twijfel aan de verdere verspreiding van het virus: na weken van daling is het coronavirus aan een opmars begonnen (Trouw, zie 4.12)

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken