Groot-Brittannië kampt met personeelstekorten in tal van sectoren. Deels zijn die terug te voeren op de brexit die een einde maakte aan het vrije verkeer van goederen, diensten en personen. Deels ook aan de corona-'pingdemie'. Feit is dat bijvoorbeeld in de vleesverwerkende sector op dit moment zo'n 10.000 à 15.000 vacatures open staan (VILT, 1.6). De Britse overheid heeft inmiddels 800 tijdelijke visa verstrekt aan professionele slagers, die in november en december in Groot-Brittannië zullen arriveren.

Niet op tijd, want de Britten kunnen hun eigen varkens niet laten slachten. Als noodoplossing worden varkens dan maar geëuthanaseerd, zonder dat het vlees dus voor consumptie beschikbaar komt. Dat lot zou al 10.000 varkens getroffen hebben. Een andere oplossing is uitvoeren van karkassen naar verwerkers in de Europese Unie. Het naastgelegen Ierland ligt voor de hand, Nederland zou ook een optie zijn, schreef The Financial Times vorige week. De karkassen kunnen dan binnen de EU verwerkt worden en daarna weer heringevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Met alle extra kosten van dien.

De Belgische vleesverwerkers zien het met lede ogen aan. “Belgische verwerkers zouden er best wel voor openstaan om tijdelijke capaciteit beschikbaar te stellen," zegt Michael Gore, woordvoerder van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). Hij pleit ervoor dat er via de diplomatieke kanalen contact opgenomen wordt met de Britten. Het Britse vlees zal hoe dan ook terug moeten naar Groot-Brittannië, aldus Gore. “In Europa hebben we momenteel een overschot aan eigen vlees en zou de bijkomende toevoer nefaste gevolgen hebben. We hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om kwalitatief Belgisch varkensvlees kant en klaar te vermarkten richting UK”.

Zes minuten
Zouden mannen en vrouwen evenveel tijd thuis doorbrengen, dan zouden ze een gelijkwaardig deel van de huishoudelijke taken op zich nemen. Dat was de stellige verwachting van sociologen in deze moderne maatschappij. De coronalockdowns gaven onderzoekers de perfecte gelegenheid de taakverdeling tussen mannen en vrouwen grootschalig te onderzoeken, schrijft Het Nieuwsblad (4.1). Op verzoek van socioloog Theun Pieter van Tienoven hielden bijna 500 Belgen een dagboek bij, waarin ze noteerden hoeveel tijd ze besteedden aan het huishouden. Van de afwas tot het knippen van de heg. Tot verbijstering van de onderzoekers waren mannen tijdens de lockdown gemiddeld 4 uur langer thuis. Maar de tijd die ze aan huishoudelijke klussen besteedden nam met slechts 6 minuten toe. Bij vrouwen viel wat anders op: vrouwen besteedden gemiddeld 42 minuten minder aan huishoudelijke taken. Ze hoefden immers geen boterhammen voor school te smeren of kinderen naar hun sporttraining te brengen.

De verwachtingen vielen tegen. "Ondanks ons moderne denken, ondanks maatregelen om vrouwen te activeren op de arbeidsmarkt en vaders ook ouderschapsverlof te geven, blijken we thuis toch in die klassieke rollen te vallen. Die zitten duidelijk zeer diep ingebakken," zeggen de onderzoekers. “Vrouwen zullen mogelijk ook meer belang hechten aan een proper huis en aan gestreken kledij. Misschien dat mannen bepaalde taken wel willen overnemen maar de lat niet zo hoog leggen waardoor vrouwen de neiging hebben om het weer over te nemen?" waagt zich professor sociologie Ignace Glorieux aan een mogelijke verklaring.
Dit artikel afdrukken