Het nieuws van 8 april 2021. Hier vind je onze voorgaande selecties.

De waterschappen breiden aan het einde van het jaar het aantal coronametingen bij rioolzuiveringsinstallaties uit van twee naar zeven keer per week. Dat blijkt uit het vandaag gesloten akkoord tussen het ministerie van Volksgezondheid (VWS), het RIVM en de Unie van Waterschappen. De partijen willen rioolwateronderzoek in de toekomst ook op andere manieren inzetten om de volksgezondheid te monitoren.

Rioolwater verklikt het coronavirus, zelfs nog voordat iemand klachten krijgt of positief test. Ze brengen bijvoorbeeld 'coronabrandhaarden' in beeld en geven het RIVM inzicht in de mix van oude en nieuwe virusvarianten. De metingen zijn terug te vinden op het coronadashboard. Om de verspreiding in kaart te brengen voerden rioolwaterzuiveringsinstallatie het afgelopen jaar hun aantallen metingen op en breidden ze het aantal meetplekken langzaam uit. Het onderzoek wordt nu verlengd en verder uitgebreid.

De uitbreiding maakt het mogelijk om een signaalwaarde te koppelen aan de metingen. Als de virusmetingen een ander beeld laten zien dan de testen in de teststraat wordt de GGD gewaarschuwd. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er aan de hand is en of extracties nodig en mogelijk zijn. Daarbij komen ook de verschillende varianten in kaart. Alle monsters worden opgeslagen. Mocht er een nieuwe variant van het coronavirus opduiken, dan is het mogelijk om terug te zoeken of en in welke mate die al in Nederland aanwezig is.

De waterschappen beginnen in het vierde kwartaal pas met de uitbreiding. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de logistiek voor de dagelijks bemonstering van alle locaties.
Hoewel het merendeel van Nederland tegen die tijd al is gevaccineerd, hebben de extra metingen volgens bestuurder Marjan Leijen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nog steeds nut. "Het virus verdwijnt niet, ook al ben je gevaccineerd. En we gaan het op termijn ook gebruiken om andere ziektes te meten", aldus Leijen tegen NH Nieuws (3.1).

Het akkoord is namelijk niet alleen van belang voor de huidige pandemie. De Waterschappen hebben ook afgesproken om rioolwater in de toekomst te gebruiken voor het opsporen van bijvoorbeeld medicijn- en drugsresten, microplastics en bestrijdingsmiddelen. Of misschien wel een volgende pandemie. "Het biedt voor de toekomst nog veel meer mogelijkheden om aan de volksgezondheid bij te kunnen dragen", aldus Leijen.
Dit artikel afdrukken