Poeptransplantatie
Er moet onderzoek komen of poep- of stoelgangtransplantatie ingezet kan worden in de strijd tegen Covid-19, concluderen onderzoekers (Scientias, 3.3). Artsen van de Medische Universiteit van Warschau voerden vanwege een bacteriële infectie een poeptransplantatie uit bij 2 patiënten. Naast de infectie hadden ze ook het coronavirus onder de leden. Na de procedure zagen ze de symptomen binnen 2 dagen verdwijnen, terwijl beiden een verhoogde kans hadden op ernstige Covid-19. De artsen speculeren dat veranderingen in het darmmicrobioom van de patiënt het immuunsysteem ten goede kwamen, wat leidde tot minder ernstige ziekte en een sneller herstel. Harde conclusies over de effectiviteit na 2 patiënten is onmogelijk, maar is een goede reden voor grootschaliger vervolgonderzoek. De onderzoekers gaan een klinische studie opzetten.

Welzijn werknemers piekt
De coronapandemie deed het welzijn van werknemers goed, (Trouw, 3.1). Na 5 jaar waarin het welzijn van de werknemers op een stabiel lager niveau lag, was er vorig jaar sprake van een stijging van 12%. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro naar het welzijn van werknemers uit 7 sectoren. Niet eerder was de stijging zo groot. Samen met gezondheid lijkt een goede werk-privébalans de oorzaak.

Werknemers konden door het thuiswerken hun kinderen vaker zien, tijdens de lunch sporten en reistijd voor andere activiteiten gebruiken. Ook kwam pestgedrag intimidatie en ongewenste aandacht minder vaak voor. Het welzijn steeg ook opvallend veel bij mensen in de zorg, landbouw en bouw; terwijl die minder vaak thuiswerken. Minder haastklussen en op anderhalve meter werken zorgden voor een veiligere werkomgeving. In de zorg hadden werknemers vorig jaar minder last van intimidatie door patiënten en andere bezoekers. Daarnaast zegt de helft van de Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar meer aandacht te hebben gehad voor het welzijn van hun werknemers. Individueel kan het natuurlijk anders zij; de cijfers betekenen niet dat er bijvoorbeeld geen (jonge) werknemers thuis zaten te vereenzamen, of gek werden van de kinderen thuis.

Waarschuwing voor horeca
Horecagelegenheden moeten beter letten op naleving van de resterende coronaregels, met name de 1,5 meter afstand. Doen zij dat niet, dan zullen burgemeesters strenger moeten gaan optreden, bijvoorbeeld door panden te sluiten (Misset Horeca, 3.6).

Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19% besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. Alleen de thuissituatie is met 35% vaker bron van besmetting. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) realiseert zich dat 19% hoog klinkt, maar vindt de waarheid genuanceerder liggen. Het kleine aantal besmettingen valt in het niet bij de 55.000 horecazaken, aldus KHN. Ondanks de dreiging (Het Financieele Dagblad, 4.9), is directeur KHN Dirk Beljaarts niet bang voor aanscherping van de regels (Misset Horeca, 2.1). "Het kabinet heeft altijd gestuurd op de situatie in ziekenhuizen en die is nog heel goed." Beljaars blijft optimistisch, maar kwam al eerder van een koude kermis thuis omdat de overheid toch preventief optrad.

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken