Vanaf 7 april duiden we het corona-effect; hier ga je naar het perspectief van 8 april.

Corona is een wake-up call. Mensen zijn niet onkwetsbaar. Maar het kan nog veel erger dan de vermoedelijke 1% mortaliteit die het virus zal veroorzaken.

De vraag is vooral hoe de politiek, bedrijfsleven, NGO's, burgerbewegingen en publiek met de nieuw ontdekte kwetsbaarheid en afhankelijkheid van mogelijk nog veel grotere risico's om zullen gaan.

We denken dat 7 thema's direct of indirect een grote impact zullen hebben op het voedselsysteem.

Jou als lezer vragen we om in de reacties dagelijks jouw voorbeelden uit de (inter)nationale pers per thema aan te dragen (vermeld dus welk thema).

De redactie van Foodlog maakt daar een keuze uit en verwerkt ze in iedere tekst van de dag. Dat doen we in bullets, net zoals in het oude liveblog.

De thema's die wij zien:

1. Scheuren in de voedselketen
In onze wereld wordt voedsel gemaakt in bijvoorbeeld Brazilië, Florida en Spanje, maar op totaal andere plekken in de wereld verhandeld en verwerkt (bijvoorbeeld in Rotterdam of Antwerpen) en op weer andere aan consumenten verkocht en gegeten (bijvoorbeeld in Milaan, Berlijn of Caïro). De arbeiders die primaire producten van de akkers, uit gaarden, tuinen of kassen oogsten, worden niet zelden ingehuurd uit lage lonen-landen. Voor out-of-home eten (horeca, van Jonnie Boer tot McDonald's en La Place) worden andere verwerkingen van grondstoffen gemaakt dan voor Jumbo, Aldi of Carrefour.

Als de context verandert (zoals bijvoorbeeld door de sluiting van de horeca), wordt voedsel verspild terwijl aan de zijde van de consument tekorten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld ketens waarin oogstpersoneel ontbreekt. Die risico's zijn niet denkbeeldig. Treden die risico's ook daadwerkelijk op?
Ja, denk bijvoorbeeld aan slachter Vion die opeens 40% van zijn vlees niet meer kwijt kan via de horeca. Waar moet dat vlees nu naartoe en waar laten boeren hun varkens?
Behalve in de VS, gaat ook in Engeland de melk inmiddels de put in. In Nederland is dat - dankzij onze grote verwerkende capaciteit en koelhuizen - nog niet het geval.
Een tweede vraag: hoeveel koopkracht blijft er na de heropening van de economie over en tot welke voedselkeuzen en -productie leidt dat? Ook de koopkracht zal immers bepalend zijn voor de manier waarop ketens zich aanpassen aan de wereld na corona.
 • ABN Amro voorspelt dat de huizenprijzen gaan dalen en dat minder mensen een huis kunnen kopen omdat hun inkomens onder druk komen en mogelijk zonder werk komen te zitten. Economisch analist Philip Bokeloh van de bank verwacht dat ook de interesse van beleggers die woningen voor de verhuur willen kopen zal afnemen. Tegelijkertijd zal de hypotheekrente kalmpjes aan gaan stijgen. Dit betekent: minder vermogen, armere mensen en andere bestedingspatronen.

 • De Duitse regering maakt voor oogstmedewerkers een uitzondering op de nationale coronamaatregelen. Het land wil 40.000 seizoensarbeiders per maand toelaten om boeren en tuinders te helpen bij de oogst. Boeren en tuinders kunnen zich online melden om gebruik te maken van de regeling. De seizoensarbeiders (veelal uit Oost-Europa) mogen per charter invliegen om lange busreizen te voorkomen. In Duitsland aangekomen moeten ze een gezondheidscheck ondergaan. Ook moeten ze de eerste twee weken hun werkzaamheden gescheiden van andere werknemers verrichten. Roemenië en Bulgarije maakten al eerder een uitzondering; in hun geval voor vertrek van mensen die in het buitenland gaan helpen oogsten. Vorige week spoorde EC-voorzitter Ursula von der Leyen al aan tot dit soort regelingen, waarmee ook studenten uit eigen land aan de slag moeten kunnen op boerenbedrijven.

 • Nederlandse tuinders hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. Doordat afzetkanalen direct of indirect geen verse producten meer afnemen, lopen ze 40 tot 95% van hun omzet mis; lees het vervolg elders op Foodlog.

 • Er zijn ook partijen die profiteren van de crisis. Korte keteninitiatieven zien hun aantallen bestellingen verdrie- en zelfs vervijfvoudigen.2. Angst en gezondheid eten/leven
Dikke mensen en door welvaartsziekten aangedane mensen blijken vatbaarder voor de verschijnselen van Covid-19 (de longziekte die het gevolg kan zijn van infectie met het virus SARS-CoV-2). De WHO en gezondheidsdeskundigen promoten dat nieuws. Angst voor de dood lijkt het publiek te inspireren om gezonder te gaan eten en leven. Zet dat door en wat gaan mensen dan eten?
 • Pyschiater René Diekstra legde vandaag in de regionale pers uit wat we door corona weer moeten leren: het leven is een hospice, geen hospitaal. Zo eenvoudig zei Albert Camus het in zijn boek La Peste (1949) dat gaat over een andere, veel ergere infectieziekte dan Covid-19. Diekstra sluit aan bij zijn collega psychiater Damiaan Denys uit België die inmiddels via een aantal kranten de vraag stelde of wellicht niet het virus maar onze poging om het onder controle te krijgen onze waarachtige obsessie geworden. Zijn de maatregelen nog in proportie met het gevaar, vraagt hij zich af in de NRC.


 • Hoogleraar volksgezondheid Jaap Seidell wijst op de aanbevelingen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet om Covid-19 voortaan te vermijden: gezonder eten en leven.


 • Marktonderzoeksbureau Nielsen bracht in maart een rapport uit over de veranderingen die Covid-19 op de wensen en het koopgedrag van consumenten heeft. Mogelijk leiden ze voorgoed tot een ander koopgedrag, denken de onderzoekers. Ze zien 6 grote, opeenvolgende trends: een pro-actief denken over gezonde aankopen (tot op heden lieten we ons verleiden tot 'fout' eten), het vermijden van mogelijke infecties, het aanleggen van houdbare maar gezonde voorraden, online kopen om risico's te verkleinen, minder en kopen en minder winkelen in een beperkte omgeving, het nieuwe normaal als mix van de voorgaande vijf.
3. Individu versus samenleving: wie gaat voor?
We lijken van een op individuele rechten en privacy gebaseerde samenleving op weg te zijn naar een maatschappij die uitgaat van het collectieve belang dat individuele vrijheden minder belangrijk vindt. Een voorbeeld. In Azië volgt een app iedereen met wie je contact hebt. Krijg je koorts of word je ziek, dan waarschuwt die app automatisch iedereen met wie je in contact bent geweest en nog komt. Mensen die ziek zijn of een potentieel gevaar vormen, worden geïsoleerd. Accepteren we dat? (vooralsnog ziet het er wel naar uit)
 • De Chinese stad Wuhan was begonnen bewoners weer toe te staan zich vrij door de stad te bewegen. Na nieuwe infecties van buiten de stad, werd die vrijheid weer beperkt op een aantal plaatsen. De bewoners zijn bang geworden voor bezoekers die zich niet aan de regels houden en vrezen besmet te raken door een tweede golf van SARS-CoV-2 infecties. Wie wel naar buiten mag, gebruikt de QR-codes die overal in de stad zijn opgehangen om de autoriteiten hun route gemakkelijk te kunnen laten volgen en eventuele besmettingssporen snel op te kunnen volgen door de verspreiders daarvan te identificeren. Gedurende hun route door de stad checken inwoners in met de QR-codes. De Telegraaf schrijft daarover: "de autoriteiten weten dankzij de slimme groene QR-code precies waar zij zijn geweest. Kinderen en buitenlanders die geen gebruik van het systeem kunnen maken, moeten zich met pen en papier registreren als ze het park binnentreden of de metro pakken. Voor de ingang van kleine wijken staat een groene tent met een mannetje in blauw pak die mensen controleert."

 • In de persconferentie die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vanavond hielden zei de laatste (zie vanaf minuut 32:00) dat Nederland een App wil selecteren maar dat de overheid beslist de eis zal stellen dat de privacy van burgers volledig gegarandeerd moet zijn. Hij hield vol dat het een kwestie van techniek is om dat te realiseren. Iets later stelde hij de vraag aan een ongelovige journalist of 'je wilt weten of je in contact bent geweest met iemand die besmet is'. "Ik denk het wel", zei De Jonge in antwoord op zijn eigen vraag. Hij kon nog niet zeggen of de App verplicht zou moeten worden.


 • (Dennis Zeilstra)De privacygevoeligheid van apps die bedoeld zijn om je contact met anderen bij te houden, zodat als iemand achteraf Covid-19 blijkt te hebben je gewaarschuwd kunt worden, hangt af van de implementatie . Door de contacten lokaal (in je smartphone) op te slaan, is het wellicht mogelijk om het te implementeren zonder dat de overheid van iedereen de locatie c.q. contacten bijhoudt.

 • De Volkskrant wijdt een artikel aan de gewenste Apps die minister De Jonge vanavond in zijn persconferentie met premier introduceerde: "Het RIVM wilde er kort geleden nog niet aan: apps die in de gaten houden met wie we recent in contact zijn geweest om zo de verspreiding van corona te beperken. Maar minister Hugo de Jonge is nu om: er moeten twee speciale corona-apps komen." Langzaam glijdt het gebruik erin omdat het beleid langzaam is verschoven: SARS-CoV-2 moet ingedamd moet worden in plaats van beheerst verspreid. De ene App is gebaseerd op zelfrapportage van verschijnselen als temperatuur en hoest. Als de verschijnselen wijze op mogelijke besmetting, dan krijgt een arts een seintje en neemt hij contact op. De tweede App houdt met behulp van bluetooth bij rond wie je hebt verkeerd, c.q. of iemand die rond jou heeft verkeerd besmet was.
  De Autoriteit Persoonsgegevens kondigde na de persconferentie ‘zeer scherp’ te zullen letten op de privacy-garantie. "Anonimiteit is bij zo’n app het kernwoord. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun gevoelige informatie omgaat." Mochten de apps niet anoniem kunnen functioneren, dan is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens desnoods een wetswijziging nodig.
  De European Data Protection Supervisor waarschuwt voor een wildgroei aan Apps. De EU-privacywaakhond adviseert dan ook een gezamenlijke Europese app die de privacy waarborgt.4. Relatie Oost-West
Azië blijkt gedisciplineerder en sneller in staat om infectieziekten te bestrijden dan het op persoonlijke vrijheden gestelde Westen. De westerse landen ruïneren hun economieën en blijven samen met de armere landen van de wereld een bron van nieuwe golven van het muterende SARS-CoV-2 virus vormen. Dat leidt tot geopolitieke spanningen op het gebied van macht en biosecurity. Al sinds weken vreest China de insleep van een tweede Covid-19 ziektegolf vanuit het buitenland en met name de westerse landen. Reizigers moeten in quarantaine. Dat bemoeilijkt het onderhouden van persoonlijke zakelijke relaties. Maakt het ook de zakelijke wereld minder mondiaal? Voor welke producten? Mogelijk zullen levende en net gedode producten (van dierlijke en plantaardige oorsprong) minder gemakkelijk wereldwijd verhandeld en verscheept worden omdat ze pathogenen en plagen over kunnen brengen.
 • "China wil het coronavirus gebruiken om de wereldheerschappij over te nemen" kopt het Amerikaanse conservatieve blad National Review. Het is geen complottheorie. Auteur Bruno Maçães van de conservatieve denktank Hudson Institute zegt dat in onze tijd wereldoorlogen niet meer gevoerd kunnen omdat ze te verwoestend zijn, maar dat een pandemie zorgt voor dezelfde contexten als vroeger oorlogen: omdat alle kaarten opnieuw geschud worden, kan de slimste en best georganiseerde winnen. China maakt van dat besef gebruik, zegt Maçães.
  China was al aan de winnende hand, tot Trump kwam en de wereld opschudde met zijn wilde handelspolitiek. Maar Trump staat voorlopig op achterstand nu zijn land niet in staat blijkt om met een virusinfectie om te gaan en de Amerikaanse economie voor een recessie zoniet depressie staat. Die situatie geldt voor meer Westerse landen.5. Europa: één of verder verdeeld
De coronacrisis laat een verdeelde Europese Unie zien. De lidstaten nemen onderling afwijkende maatregelen en sluiten daarom hun grenzen voor elkaar. FranceTVinfo liet gisteren zien dat landen, regio's binnen landen en zelfs individuele hospitalen elkaar om het hardst beconcurreren om aan spullen te komen die ze eigenlijk allang eerder hadden moeten inkopen. Het noorden van de EU wil het zuiden niet helpen; met name Nederland maakte zich binnen de EU als een havik bekend omdat ons land niet wilde meewerken aan 'coronabonds' voor zwaar door SARS-CoV-2 getroffen landen als Italië en Spanje. Zelfs Lubach blijkt de opstelling van 'lul Wopke Hoekstra' OK te vinden. Zowel qua organisatorische als financiële solidariteit toont de EU zich zwak in deze tijd waarin volken achter hun leiders willen kunnen schuilen. Houdt de zwakke EU zijn verband en open grenzen overeind?
 • Minister Hoekstra houdt vast aan harde voorwaarden als landen steun willen uit Europese fondsen. Dat zei de minister dinsdagochtend tegen de Tweede Kamer, schrijft Trouw. Vanmiddag en vanavond vergadert Hoekstra met de eurogroep. Hoekstra trekt de grens bij de invoering van de eurobonds. Die komen er niet zolang hij minister is, stelde hij.

  Hoekstra: “Ik vind het redelijk dat er afspraken komen over hervorming van de economie als een land geld wil lenen. Solidariteit en wederkerigheid gaan hand in hand.”
  Een ruime Kamermeerderheid steunt Hoekstra, al laat het ook een meningsverschil binnen de coalitie zien. Regeringspartij D66 wil dat Hoekstra de Zuid-Europeanen meer tegemoetkomt. VVD, CDA en ChristenUnie onderstrepen de harde lijn. Zij zijn tegen eurobonds en zijn voor strenge voorwaarden voor leningen uit het noodfonds ESM. De discussie in de Kamer ging vooral over die voorwaarden. Geld lenen voor medische kosten moet eenvoudig zijn, maar voor herstel van de economie vindt Hoekstra harde richtlijnen onvermijdelijk. GroenLinks en PvdA vrezen dat Nederland in Europa alleen komt te staan.

 • (Tedje van Asseldonk:) Vandaag werd de uitslag van een opiniepeiling bij een representatieve steekproef onder Italianen gepubliceerd. Een paar opvallende zaken: het vertrouwen in de regering en met name Conte groeit naar zowat 70%, net als dat in president Mattarella; met name zijn centrum links en centrum rechts het hierover eens; 90% van de Italianen stemt in met het verlengen van de coronamaatregelen. Wat betreft Europa, alhoewel 55% voor de EU is en 34% ertegen, vindt nu 41% dat de EU niets doet, 42% zegt weinig, en slechts 14% vindt dat de EU genoeg doet voor de getroffenen van de coronacrisis. Nu zijn dit vragen van eind maart geweest, het zal nu al slechter zijn met de EU populariteit en met name het standpunt van Nederland wordt niet begrepen zo vertelde Ilja Pfeijffer zondag op radio 1. Hier zijn regelmatig rampen, zoals aardbevingen en aardverschuivingen en dan is de onderlinge solidariteit groot en gaat bijvoorbeeld overal een kwartje op de benzine. JD vd Ploeg schreef hoe hij in 1953 meemaakte dat Italiaanse boeren uit de Povlakte aan Nederlandse boeren koeien schonken om opnieuw te beginnen na de watersnoodramp. Europa laat nu zien wat het waard is (weinig tot niets).6. De exit: hoe unlock je de lockdown?
De discussie over de lockdown-exit komt op gang. Zie daarvoor onze liveblogs van 6 en 7 april. Hoe zorgt de overheid voor voldoende tests, immuniteit, vaccins en een beperkt aantal doden? Dat laatste is niet te garanderen, terwijl het al evenmin onmogelijk is om de economie niet te herstarten, tenzij we in een ongekende depressie terecht willen komen. Hoe gaat met name het Westen met dat dilemma om?
 • Op Foodlog schreef Dennis Zeilstra een opinie over de exit, waarin hij betoogt dat de mogelijke strategie van testen, opsporen en isoleren (zoals die als haalbaar naar voren kwam uit een artikel van Jops de Vrieze in De Groene) wellicht virologisch haalbaar is, maar grote consequenties heeft voor onze manier van leven. Zo groot, dat het een krachtig door het publiek gesteund politiek besluit vergt en niet lichtvaardig genomen kan worden. Zeilstra's redenering is in lijn met een opiniestuk van Yuval Harari in The Financial Times die waarschuwt voor politiestaat-achtige consequenties op basis van biotechnologische controlemogelijkheden.

  Vandaag publiceerde de Financial Times een interview met prof. Neil Ferguson van het Imperial College in London. Het werk van het College leidde ten langen leste tot de lockdowns naar Engelse en Amerikaanse snit. De krant vroeg hem hoe die weer opgeheven kunnen worden omdat de economie dat vergt. Virologisch gezien is het risico op een tweede zich doorzettende golf van besmettingen echter groot. Ferguson heeft geen duidelijk antwoord constateert de krant. De VS en het Verenigd Koninkrijk besloten tot hun lockdowns, zo blijkt uit het gesprek, omdat het publiek geen dodenpiek van vele tien- tot honderdduizenden mensen én volledig disfunctionerende Intensive Care-afdelingen zou hebben geaccepteerd. Het publiek zal dat al evenmin in een tweede ronde accepteren of moeten gaan begrijpen dat kwetsbaarheid en dood ook bij het moderne leven horen, aak al waren we dat vergeten. Dat betoogde arts en wijsgeer Marli Huijer al aan het begin van de crisis.7. Democratie, rechten en redelijkheid
De post-corona samenleving zal vermoedelijk een autocratischer staat krijgen: meer overheid, minder markt. Dat komt enerzijds door de injecties van vele duizenden miljarden (biljoenen) in de economie, die te beschouwen zijn als Keynesiaanse investeringen in een nieuwe toekomst. Anderzijds is het een gevolg van de noodzaak tot controle over burgers die door hun gedrag een risico vormen. De uitoefening van die controle zal plaatsvinden door middel van technologie (zoals smart watches en andere sensoren op en mogelijk ook in ons lichaam) en op basis van wetenschappelijke inzichten. Wetenschap is echter geen politiek en hoort geen keuze maken tussen bijvoorbeeld het isoleren van zieke individuen en het opbouwen van immuniteit bij onbekende infectieziekten - een fundamenteel verschil tussen de Aziatische aanpak van SARS-CoV-2 en de westerse - omdat wetenschappelijke onzekerheid onderbouwde besluiten onmogelijk maakt.
Die keuze is politiek en moet dus ook door de politiek worden gemaakt. Laten we de wetenschap bepalen wat we moeten willen of laten we beleidskeuzen afhangen van democratische politieke processen en weloverwogen gezond verstand? Hoe redelijk is een door onzekere wetenschap geleide samenleving? Er speelt in deze context nog een tweede vraag. Hoe serieus nemen overheden burgerrechten in een context waarin 'de vijand' in 'een oorlog' moet worden verslagen?

Beide metaforen worden gebruikt door overheden in de strijd tegen SARS-CoV-2. In echte oorlogssituaties gaan ze gepaard met het opschorten van rechten.

Denkbaar is bovendien dat staten genegen zullen zijn zaken nu meer op basis van hun mandaat te regelen en wat minder genegen zijn via parlementaire controle te regeren.
 • Trouw schrijft hierover: "wat hier op tafel ligt is de klassieke vraag of de ‘scheiding der machten’ ook in tijden van crisis strikt gerespecteerd moet worden. De controlerende taak van het parlement is nu gefocust op crisisbeleid, maar er is diezelfde spanning voelbaar die zich in discussies over de vrijheid van meningsuiting aandient. Die geldt óók voor meningen die de meerderheid als ‘onwelgevallig’ ziet. Die dienen niet gemuilkorfd te worden, maar in het openbaar weersproken of weerlegd.
  Zelfs in het zwaargetroffen Italië liet de voorzitter van de Senaat afgelopen zondag een indringende waarschuwing horen. Het parlement ís er nog, zei deze Elisabetta Casellati, en de regering van premier Conte moet nauw overleg blijven voeren met beide Kamers. “De centrale rol van het parlement is cruciaal, vooral als de regering maatregelen neemt die burgervrijheden en essentiële economische activiteiten beperken”, aldus Casellati."

  Vandaag brengt Trouw een reportage over thuiswerkende Tweede Kamerleden. Landbouwwoordvoerder Jaco Geurts (CDA) zegt daarin: "Ik probeer wel terughoudend te zijn met vragen. Zeker naar de ministeries die al heel zwaar belast zijn.”

 • Facebook gaat Amerikaanse gebruikers naar symptomen van het coronavirus vragen, schrijft het Algemeen Dagblad. In samenwerking met de Carnegie Mellon Universiteit stelden ze een vragenlijst op. Met de data willen ze de verspreiding en het verloop van het virus in kaart brengen. Facebook-ceo Mark Zuckerberg: “onderzoekers denken dat de data kan helpen met bepalen waar gezondheidsapparatuur nodig is, waar lockdowns verstevigd moeten worden en welke gebieden opnieuw open kunnen gaan”.

  Volgens Zuckerberg zijn de antwoorden niet toegankelijk voor Facebook. “Het is belangrijk dat we bij onze privacyprincipes blijven en duidelijk beleid hebben voor het gebruik van deze data.”

 • Namens het kabinet zei premier Rutte vanavond tijdens een persconferentie dat het kabinet pas in de week voor 28 april zal besluiten over eventueel het versoepelen van de lockdownmaatregelen in ons land. "We weten het op dit moment nog niet", zegt Rutte. "Misschien kunnen we afschalen, maar het kan ook zijn dat we het hele pakket moeten doorzetten."
  Rutte vertelde dat er een intelligente weg uit de intelligente lockdown moet zijn. "Terug naar normaal zal een zaak zijn van de lange adem. Op basis van wetenschappelijke inzichten moeten we stap voor stap terug. Na 28 april is alles echt niet meteen weer zoals het was." Rutte vertelde dat het kabinet op advies van het Outbreak Management Team nadenkt over een al dan niet verplichte App om de besmettingen te volgen en besmette mensen uit te filteren. Hij en minister De Jonge bleven benadrukken dat de App de privacy moet garanderen. De vragen stellende journalisten waren niet gemakkelijk te overtuigen.Overig
Geen achtste categorie, maar het kopje waaronder we de verspreiding van het virus SARS-CoV-2, het verloop van de ziekte Covid-19 (besmettingcijfers, doden, immuuncijfers, IC-cijfers) en de beschikbaarheid van tests (pos/neg, immuniteit), ziekteremmers en vaccins en wetenswaardigheden over medische apparatuur en de beschikbaarheid van beschermende middelen volgen.
 • Het aantal geregistreerde doden over de laatste 24 uur kwam vandaag uit op 234. Dat is hoogste aantal sinds het begin van de crisis, twee maal zo veel als op gisteren. Het totaal aantal officieel geregistreerde sterfgevallen als gevolg van Covid-19 komt daarmee op 2.101. Het RIVM verklaart de hoge stijging vanuit een naijleffect. De telling zou ook doden uit het weekend bevatten die pas in het laatste etmaal in de tellingen zijn meegenomen.

  Gisteren werd bekend dat er grote hiaten zitten in de sterfte onder ouderen. Toen meldde Verenso, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde, dat vermoedelijk aanmerkelijk meer ouderen in verpleeghuizen zijn overleden dan het RIVM heeft geteld. Dat komt omdat er slechts mondjesmaat wordt getest. De specialistenvereniging heeft de telling gedaan om tot een betere schatting te komen van het aantal overlijdensgevallen onder de 125 duizend verpleeghuisbewoners. Dat ligt zoals verwacht veel hoger dan het eerder door het RIVM genoemde aantal van 74 geregistreerde slachtoffers. Verenso telde op basis van een eigen registratiesysteem dat op circa 2.000 besmette (vastgestelde en op basis van symptomen als zodanig geregistreerde) bewoners 281 patiënten overleden. Dat zou erop neerkomen dat 14% van de bejaarden die Covid-19 kreeg, is overleden.

 • Vandaag nam het aantal Covid-patiënten op Intensive Care afdelingen toe met 15; gisteren bedroeg de stijging 24. Het totaal aantal door Nederlandse Covid-19 patiënten bezette IC-bedden bedraagt nu 1.424. Daarvan liggen er momenteel 46 patiënten op IC's in Duitsland, 9 meer dan gisteren. maandag. De aan de Nederlandse grens grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen maakte vandaag bekend voor Nederlandse patiënten een verruimd quotum van 107 patiënten te hanteren.Samen met jou brengen we onder deze 7 koppen voorlopig iedere dag het corona-nieuws. Help mee en meld in de reacties hieronder welk nieuws uit de media volgens jou thuishoort bij welke kopje; voeg even een linkje naar de bron bij.
Dit artikel afdrukken