Parosmie is een 'nieuw' post-corona verschijnsel. Door parosmie ruikt of smaakt niets meer zoals het deed. In de nieuwe nieuwspodcast van de Volkskrant bespreekt journalist Natalie Righton met wetenschapsjournalist Maarten Keulemans wat er bekend is over het vervelende fenomeen (de Volkskrant, zie 3.6).

Dinsdag verscheen een internationale studie naar vervormde reuk na reukverlies door corona. Wetenschappers vroegen in 14 landen 1.500 coronapatiënten mét reukverlies hoe het maanden later met hen en hun reukvermogen gesteld was.

Bijna de helft van de mensen met door corona veroorzaakt reukverlies kampt met reukklachten. Doodnormale dingen ruiken ineens onbekend en vies: chemisch, naar zwavel of naar rotte eieren. Vooral de nieuwe geuren van eten die ze ervaren beïnvloeden het menu. Het meeste eten ruikt ronduit smerig, vindt Gerdien Vogelzang die zelf ook kampt met een vervormde geur na haar coronabesmetting.

De meeste deelnemers hadden hun geur en smaak terug na 11 maanden. Ongeveer een kwart lijdt nu aan parosmie (de Volkskrant, zie 3.1). Van alle patiënten die meededen aan het onderzoek had ongeveer een kwart last van 'fantosmie'; een aandoening waarbij je je geuren inbeeldt die er in werkelijkheid niet zijn.

Sanne Boesveldt, reukzinonderzoeker van de Universiteit van Wageningen, coördineerde het Nederlandse aandeel van het grote internationale onderzoek. Zij benadrukt dat de forse aantallen die naar voren komen uit het onderzoek ook terugkomen bij de patiënten die zij in de praktijk ziet. Volgens haar kunnen een vieze geur en smaak zelfs meer belemmerend zijn voor de kwaliteit van leven dan reukverlies alleen.

Vervormde geur kan een teken zijn van storingen in het herstelproces, maar ook van ontstekingsschade. Bij de meeste gevallen zullen de klachten uiteindelijk overgaan, maar een klein groepje zal blijvende schade ondervinden, verwacht Boesveldt. In de tussentijd zijn veel patiënten al erg geholpen met erkenning en door erover te praten met lotgenoten.

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken