Vandaag het nieuws van 4 september. Hier vind je onze voorgaande selecties.

In de commentaren kunnen we samen het Corona-effect duiden.

ABN AMRO voorspelt dat de voedselsector dit jaar met 4% krimpt (zie 1.7). Hoewel bedrijven die leveren aan (online) supermarkten een flinke groei zagen de afgelopen tijd, krijgen bedrijven die aan de horeca leveren met een flinke daling te maken. Dat heeft volgens de bank te maken met het dalen van de export als gevolg van het stilvallen van belangrijke afzetmarkten, zoals de vraag naar producten uit het buitenland en het opdrogen van de stroom toeristen.

Begin 2021 zal zeer waarschijnlijk een coronavaccin beschikbaar zijn. Geen enkel land zal voldoende vaccins ontvangen om zijn gehele bevolking te vaccineren. De vraag is dan wie de eerste doses zullen ontvangen (zie 4.4). De verdeelsleutel die de EU heeft afgesproken, zou ervoor zorgen dat België bij de eerste levering waarschijnlijk slechts 1,2 miljoen vaccins ontvangt. “En dat zal voor discussies zorgen”, weet Xavier De Cuyper. De baas van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten roept de overheid op om daarover nu al grondig na te denken.In België heeft de Hoge Gezondheidsraad zich gebogen over het voorrangsvraagstuk. Daarin worden drie belangrijke groepen naar voren geschoven: alle gezondheidsmedewerkers, alle 65-plussers en alle mensen tussen 45 en 65 jaar met onderliggende aandoeningen die het risico op overlijden door Covid-19 groter maken — denk aan bijvoorbeeld obesitas of diabetes.

Ook internationaal wordt nagedacht over de verdeling van de schaarse vaccins (zie 4.3 en 4.5). In het vakblad Science beantwoordt een internationale groep wetenschappers (epidemiologen, economen, filosofen en ethici) de vraag: wie krijgen als eersten een coronavaccin? Het is geen goed idee om de vaccins te verdelen naar bevolkingsaantallen, weerspreken de wetenschappers de WHO. Lisa Herzog, assistent professor politieke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen zegt in Trouw: “Je houdt dan helemaal geen rekening met de schade die het virus aanricht omdat mensen overlijden of blijvende gezondheidsschade oplopen. Een verdeling puur naar aantallen inwoners betekent dat er een verlies zal zijn aan gezonde levensjaren, terwijl je dat had kunnen voorkomen. Dat is ethisch onjuist.”

Het plan van de wetenschappers begint met een eerste fase waarin het vaccin wereldwijd zo wordt verdeeld dat het verlies aan gezonde levensjaren door het virus zo klein mogelijk wordt gemaakt. Ze maken gezonde levensverwachting het bepalende principe voor voorrang op het recht op vaccinatie.

1. Scheuren in de voedselketen

Toelichting ›

2. Angst en gezonder leven / eten

Toelichting ›

3. Onzekerheid

Toelichting ›

4. Individu versus samenleving: wie gaat voor?

Toelichting ›

5. Relatie oost-west en geopolitieke verhoudingen

Toelichting ›

    6. Europa: één of verder verdeeld

    Toelichting ›
    Dit artikel afdrukken