SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt, vormt geen direct probleem voor de voedselveiligheid, volgens de geupdate richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

"Het is belangrijk op te merken dat, hoewel het vaststellen van virus- of virale ribonucleïnezuurresten (RNA) op levensmiddelen en voedselverpakkingen bewijs is van eerdere besmetting en niet wordt betwist, er geen bevestiging is dat SARS-CoV-2, of een ander ademhalingsziekte veroorzakend virus [coronavirussen, red.], wordt overgedragen door voedsel of voedselverpakkingen en ziekten veroorzaakt bij mensen die de besmette voedselproducten of verpakkingen aanraken", staat in de nieuwe richtlijn (3.1).

Met andere woorden: uit de huidige beschikbare data blijkt dat noch voedsel noch voedselverpakkingen een route zijn voor de verspreiding van coronavirussen. Deze virussen kunnen zich niet in voedsel of op oppervlakken vermenigvuldigen. Besmettingen in slachterijen, vleesverwerkende bedrijven, bij seizoensarbeiders en in de voedingsmiddelenindustrie vinden hun oorsprong in het mens-tot-mens contact, en daarom moeten toezichthouders en voedingsbedrijven werknemers beschermen door de juiste maatregelen te nemen voor een veilige en hygiënische werkomgeving. SARS-CoV-2 is gevoelig voor de meest gebruikte desinfectie- en ontsmettingsmiddelen in de voedselverwerkende industrie.

De nieuwe richtlijnen vervangen de tussentijdse leidraad uit april 2020 van de FAO en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het coronavirus en de voedselveiligheid voor levensmiddelenbedrijven, oorspronkelijk gepubliceerd in april 2020, schrijft FoodSafetyNews (3.1).

Tijdens de coronacrisis voerden verschillende landen al dan niet tijdelijke importstops door. Met name China, waar Covid-19 het eerst opdook, probeerde de aandacht te verleggen naar geïmporteerd diepvriesvoedsel en schortte onder meer de import van diepvrieszalm en varkensvlees op uit angst voor geïmporteerde haarden van besmetting met SARS-CoV-2. Ook al werd de mogelijkheid van besmetting via diepvriesvoedsel door de WHO onderzoeksmissie 'zeer onwaarschijnlijk' genoemd, toch is China steeds blijven testen op de aanwezigheid van virusdeeltjes. Het leidde wereldwijd tot een schaarste aan koel- en vriescontainers, omdat de importstromen vastliepen in de Chinese havens. Nog deze week verscherpte China het toezicht op importvoedsel, schrijft VMT (1.1), na de constatering van de besmettelijke deltavariant van het virus op de luchthaven van Nanjing. Die deltavariant zou inmiddels de helft van China's 32 provincies bereikt hebben. Alle 35.000 in Nanjing genomen monsters van diepvriesproducten bleken overigens negatief te zijn, meldt Bloomberg.

Dit artikel afdrukken