Het nieuws van 31 maart 2021. Hier vind je onze voorgaande selecties.

Belgische coronamaatregelen missen wettelijke basis
Woensdag oordeelde de Brusselse rechter in kortgeding dat de wettelijke basis waarop alle coronamaatregelen steunen niet volstaat (De Standaard, 4.1). Het was een "accident waiting to happen," volgens N-VA-politicus Peter de Roover. Het Belgische parlement voelt zich bij de coronamaatregelen die de regering neemt buiten spel gezet. Door een periode van 30 dagen ruimte te laten voor deze situatie, behoedt de rechter de regering "voor totale chaos, maar de politieke schade is gigantisch."

België baseert de coronamaatregelen op de 'Wet op de Civiele veiligheid' uit 2007. Die wet kwam er indertijd na een gasramp om de overheid slagkracht te geven om snel op te kunnen treden. Maar volgens de rechter is "het legaliteitsbeginsel geschonden omdat de huidige manier van werken niet voorzienbaar genoeg is", legt een woordvoerder van de Liga voor de Mensenrechten, die het kortgeding aanspande.

De rechter geeft de Belgische staat nu 30 dagen om een 'gedegen wettelijke basis' voor de gekozen maatregelen te leggen. De Belgische overheid gaat tegen het oordeel in hoger beroep. Volgens haar hebben zowel de Raad van State als correctionele en burgerlijke rechtbanken eerder geoordeeld dat de huidige wettelijke basis voor de coronamaatregelen wel degelijk voldoet. In de tussentijd blijven de maatregelen gelden.

In België ligt op dit moment een pandemiewet voor, maar daar is in het parlement nog geen overeenstemming over. Bovendien gaat het parlement twee weken in reces.

WHO-eindrapport: op zoek naar de tussengastheer?
Dinsdag verscheen het langverwachte eindrapport van de onderzoeksmissie naar Wuhan. De onderzoekers identificeren 4 scenario's over de oorsprong van het SARS-CoV-2-virus. Overdracht vanuit vleermuizen via een tussengastheer is 'waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk', directe overdracht van vleermuis naar mens 'waarschijnlijk'. Overdracht via diepvriesproducten is 'mogelijk, maar niet waarschijnlijk' en het veelbesproken viruslek uit een laboratorium 'extreem onwaarschijnlijk'.

De grote vraag blijft: welke tussengastheer? In de Volkskrant (4.4) gooit Maarten Keulemans wat balletjes op: een vleermuisvirus dat enkele tientallen jaren heeft kunnen 'sudderen' en het niet zo nauw neemt met de soortengrens. SARS-CoV-2 infecteert in Europa makkelijk nertsen en katten; in Brazilië zijn muizen het doelwit. Het schubdier was even in the picture, maar het in de pangolin aangetroffen virus wijkt te veel af van SARS-CoV-2. Boerderijdieren dan? In China worden nertsen, konijnen, marters, bamboeratten of wasbeerhonden gehouden. Een aanwijzing ziet het onderzoeksteam in het verbod dat China eind februari vorig jaar ineens doorvoerde op de Zuid-Chinese wildboerderijen. Op die veelal afgelegen bedrijven kweekten arme Chinese boeren met subsidie exotische dieren, om die vervolgens te leveren aan versmarkten, waaronder in Wuhan. In gevangenschap gehouden wilde dieren hebben een verzwakt immuunsysteem en kunnen daardoor mogelijk een gemakkelijker doorgeefluik zijn dan hun gestroopte soortgenoten uit het wild.
Dit artikel afdrukken