Het thuiswerkadvies is inmiddels geschrapt, maar toch vallen lang niet alle Nederlanders terug in hun oude gewoonte om elke dag naar hun werk te reizen. Bijna 2 miljoen forenzen zeggen dankzij corona permanent hun reisgedrag aan te passen. Het grootste gedeelte van hen (1,5 miljoen) wil tot 2 dagen thuis blijven werken, ongeveer een half miljoen werkt het liefst elke dag thuis. Dat blijkt uit de nieuwe mobiliteitsmonitor van onderzoeksbureau Newcom (AD, 3.2). Opvallend is dat OV-forenzen het liefst willen blijven thuiswerken. Hun reistijd is gemiddeld langer dan die van autoforenzen en de treinforens werkt relatief meer bij overheidsinstellingen en in de financiële sector. Bij deze organisaties mogen werknemers volop thuiswerken.

Kleine percentages thuiswerkenden kunnen al invloed hebben op de drukte op de weg en het spoor. Op de weg nemen files bij minder drukte exponentieel af: 8% minder auto’s op de weg scheelt de helft aan files.

Seizoensgebonden gedrag
In de overdracht van Covid-19 speelt seizoensgebonden gedrag van mensen een belangrijke rol. Dat concluderen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Open Universiteit en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De studie is gepubliceerd in Environmental Research (LUMC, 3.1).

In het onderzoek werd gekeken naar het effect van het Nederlandse zomerseizoen op Covid-19-infecties tussen februari en september van 2020. In één model werden milieu- én mobiliteitsparameters opgenomen. "Er werd rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op de infectiecijfers. Het ging onder meer om zonnestraling, temperatuur, luchtvochtigheid, seizoensgebonden allergenen (zoals pollen) en menselijk gedrag", zegt Louis Kroes, hoogleraar Klinische virologie en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC. Seizoenspatronen van de incidentie van Covid-19 en de incidentie van griepachtige ziekten zijn volgens de onderzoekers sterk vergelijkbaar in een land in de gematigde klimaatzone, zoals Nederland. De onderzoekers veronderstellen dat in Nederland dezelfde omgevingsfactoren en mobiliteitstrends geassocieerd met de seizoensgebondenheid van griepachtige ziekten, ook voorspellers zijn van de seizoensgebondenheid van corona.

"Het blijkt dat seizoenen meer een prikkel zijn voor bepaald menselijk gedrag dan de absolute temperaturen", zegt Kroes. De onderzoekers ontdekten dat in gebieden waar grote seizoensschommelingen voorkomen (dat is in Nederland het geval), de overdracht van het virus niet alleen wordt bepaald door zonlicht en temperatuur, maar onafhankelijk daarvan ook door het gedrag van de bevolking. Zo zijn mensen geneigd om vrij plotseling meer tijd buiten door te brengen, wanneer het in het voorjaar mooi weer wordt. Zulke explosies van buitenactiviteit staan eigenlijk niet in verhouding tot de bescheiden temperatuurveranderingen. Volgens Kroes worden dergelijke aspecten van mobiliteit vaak over het hoofd gezien, waardoor seizoensfactoren minder nauwkeurig een effect op virusinfecties voorspellen dan ze eigenlijk zouden kunnen.
Dit artikel afdrukken