Het nieuws van 30 maart 2021. Hier vind je onze voorgaande selecties.

Het advies voor vitamine D moet hoger. Dat vinden Britse experts. In een review, verschenen in Frontiers in Nutrition, namen ze verschillende onderzoeken onder de loep die gunstige effecten van vitamine D op het immuunsysteem laten zien (NutraIngredients, zie 3.3). De Nederlandse Gezondheidsraad ziet daarentegen geen noodzaak het suppletieadvies aan te passen Gezondheidsraad, zie 3.4). Is wetenschappelijk advies op basis van dezelfde feiten dan toch een mening?

Vitamine D
Luchtweginfecties zijn momenteel de voornaamste reden voor antibioticagebruik in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd benoemt de World Health Organization (WHO) chronisch antibioticagebruik en antimicrobiële resistentie (AMR) tot één van de grootste risico's voor de volksgezondheid wereldwijd. Vitamine D zou bij de preventie van luchtweginfecties en resistentie tegen antibiotica een rol kunnen spelen, als versterker van de aangeboren immuniteit en bij antigeen-specifieke immuunrespons. Daarnaast triggert vitamine D de aanmaak van antimicrobiële peptiden, die direct inwerken op pathogenen.

Covid-19
Lage vitamine D-spiegels gaan gepaard met een verhoogd risico op verschillende immuungerelateerde ziekten, waaronder luchtweginfecties én Covid-19. Bij die laatstgenoemde aandoening zou vitamine D spanning in de longen en inflammatie kunnen remmen. Ook het voorkomen, de duur, de ernst en de symptomen van Covid-19 zouden door vitamine D verminderen.

Het lijkt dan ook een no brainer om het immuunsysteem van de bevolking op te krikken, zeker in het licht van de huidige coronapandemie. Een sterker immuunsysteem betekent minder infecties en minder antibioticagebruik. Om daadwerkelijk effectief te zijn, zou de vitamine D inname moeten worden opgeschroefd van 10 microgram (400 IE) naar 50 microgram (2.000 IE) per dag.

Al meer dan 200 academici en gezondheidsexperts tekenden een open brief waarin de overheid gevraagd werd het vitamine D-advies tijdens de pandemie te verhogen naar ten minste 50 microgram (2.000 IE), maar liever nog tot 100 microgram (4.000 IE). Het NICE (National Institute for Health and Care Excellence) houdt voet bij stuk. NICE adviseert nog altijd niet meer dan 10 microgram (400 IE) in de wintermaanden, "voor gezonde botten en spieren."

Gezondheidsraad Nederland
Ook de Gezondheidsraad in Nederland ziet geen reden het bestaande advies voor vitamine D aan te passen (zie 3.4). Volgens de Raad is er voldoende onderzoek beschikbaar naar de preventie van acute luchtweginfecties, maar geeft dat onvoldoende aanleiding tot verandering. Voor de preventie van Covid-19 zegt de Raad niet te kunnen oordelen over welke bijdrage vitamine D daaraan zou kunnen leveren, door te weinig 'bruikbaar' onderzoek.

Waarom NICE en de Gezondheidsraad hun adviezen niet aanpassen, blijft onduidelijk. Een hogere vitamine D-inname lijkt niet alleen te resulteren in preventie van Covid-19, maar ook van luchtweginfecties en antibioticaresistentie. Dat kan de volksgezondheid alleen maar ten goede komen, zou je denken.
Dit artikel afdrukken