Het nieuws van 3 maart 2021. Hier vind je onze voorgaande selecties.

In de commentaren kunnen we samen het Corona-effect duiden.

Backpackerstekort
Australië kampt met een tekort aan inreizende backpackers. In pre-Covid tijden kwamen ze naar down under om de oogsten binnen te halen, maar nu dus even niet; de gewassen gaan daardoor verloren voor menselijke consumptie (The New York Times, 1.2). De pandemie legt het wankele arbeidsfundament van het land bloot. Australië is zeker niet het enige land waar de pandemie het ritme van arbeid en tijdelijke arbeidsmigratie verstoort. Door de geïsoleerde ligging is de klap er misschien wel het hardst. Voor zo'n 80% van de landarbeid doet Australië een beroep op de vele backpackers (jaarlijks zo'n 200.00) die altijd naar het land komen. Door de pandemie blijven ze weg.

Door de maatregelen om het coronavirus buiten het land te houden, zit Australië met een tekort van 26.000 paar handen, zegt de belangrijkste landbouwvereniging van het land. Met name fruit blijft daardoor in de gaard. Voor tientallen miljoenen dollars aan gewassen gingen al verloren. Pogingen om het tekort aan arbeidskrachten op te vullen met werkloze Australiërs zijn grotendeels mislukt. Arbeiders van nabijgelegen eilanden in de Stille Oceaan zijn ingevlogen, maar bleven niet lang genoeg.

Brancheorganisaties stellen een speciaal landbouwvisum voor. Onder meer angst voor een opmars vanuit China hield zo'n visum tot nu toe tegen. Ook leidt het af van de misstanden in de sector volgens sommigen. In de media kwamen de afgelopen jaren uitbuitingen als lonen onder het minimum, misbruik, geweld en ingenomen paspoorten aan het licht. Tijd voor een herziening, nu echt, roepen enkele organisaties.

Gezondheidsraad over Vitamine D: we weten het niet
Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het slikken van extra vitamine D helpt bij de preventie van corona, zegt de Gezondheidsraad (NOS, 3.2). In opdracht van de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam het adviesorgaan met spoed onderzoek onder de loep naar de relatie tussen vitamine D en de preventie van corona. De conclusie? Er is nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar. Volgens de raad is het effect van vitamine D op de preventie van het coronavirus niet aan te tonen, maar ook niet uit te sluiten. Er zijn meerdere onderzoeken bezig, maar daarvan zijn de resultaten nog niet beschikbaar.

Er is wel voldoende onderzoek naar de preventie van andere acute luchtweginfecties, maar die studies geven geen aanleiding om het bestaande advies voor vitamine D aan te passen, zegt de Gezondheidsraad. Naast de bestaande groepen die al het advies krijgen om vitamine D-supplementen te nemen, vraagt de raad aandacht voor mensen die niet of nauwelijks buiten komen door de pandemie. Zonder dat ze het zelf doorhebben, kunnen ze nu wel in de risicogroep vallen van mensen die te weinig zonlicht krijgen.

In het recente verleden zei immunoloog Huub Savelkoul dat er goede aanwijzingen zijn om het bijslikken van vitamine D aan te bevelen. Oud-hoogleraar Martijn Katan toonde zich liever sceptisch. Vitamine D-kenner Jos Wielders legde uit hoe het zit met de echte kennis: er zijn nauwelijks goede onderzoeken. En wat doe je dan?

Het zeer gerespecteerde wetenschappelijke blad The Lancet adviseert het volgende: Pending results of such trials, it would seem uncontroversial to enthusiastically promote efforts to achieve reference nutrient intakes of vitamin D, which range from 400 IU/day in the UK to 600–800 IU/day in the USA. These are predicated on benefits of vitamin D for bone and muscle health, but there is a chance that their implementation might also reduce the impact of COVID-19 in populations where vitamin D deficiency is prevalent; there is nothing to lose from their implementation, and potentially much to gain. Kort gezegd: ook al weten we het nog niet, neem nou maar extra vitamine D.
Dit artikel afdrukken