Het kabinet blijkt per 1 juli de normen voor luchtverversing in de horeca niet verhoogd, maar juist verlaagd te hebben. Tot ruim onder de internationale standaard van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onbegrijpelijk, volgens deskundigen, schrijft NRC (3.1). En dat terwijl datzelfde kabinet sinds juli hamert op ventileren als nog belangrijkere maatregel dan handen wassen en afstand houden.

Alcoholwet
De versoepeling is een gevolg van de overgang van de Drank- en horecawet naar de Alcoholwet, waar de regering jaren aan werkte. Formeel stelt de herziene wet minder eisen aan ventilatie in de horeca omdat de inrichtingseisen aan horeca-onderkomens voortaan in het Bouwbesluit geregeld zijn. Maar in het Bouwbesluit zijn de ventilatie-eisen veel minder streng: de Drank- en horecawet vereiste iedere 10 minuten een volledige verversing van lucht, in het Bouwbesluit is een keer per uur genoeg.

Dat betekent dat de ventilatienorm in de horeca in Nederland ruim 5 keer lager ligt dan voorheen, juist nu de mogelijkheid dat het virus zich ook via aerosolen verspreidt eindelijk serieus genomen wordt. Meteen na de heropening van het uitgaansleven liep het aantal besmettingen pijlsnel op; de horeca kreeg daarvan indirect de schuld, terwijl die juist open mocht van een kabinet dat de ventilatierichtlijnen versoepelde (de Volkskrant, 3.2).

Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer probeerde staatssecretaris Paul Blokhuis de Kamer gerust te stellen door aan te geven dat de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit ook door het RIVM voldoende worden geacht. De Kamer stemde daarop in met de Alcoholwet. Bij navraag door de NRC blijkt het RIVM daar niet naar gevraagd te zijn; de eisen in het Bouwbesluit noemt het RIVM 'minimaal'.

Buitenland
Opvallend is bovendien dat de horeca zelf gelobbyd heeft voor handhaving van de ventilatieregels uit de oude Drank- en horecawet, schrijft de Volkskrant. Ze hebben de benodigde installaties immers toch al.

In België zijn horeca-ondernemers verplicht een CO2-meter te hebben die de luchtkwaliteit in de gaten houdt. In de VS kunnen restauranteigenaren op de website van het CDC, het Amerikaanse RIVM, instructies vinden voor het optimaliseren van hun ventilatie.
Dit artikel afdrukken