Meer overgewicht, meer psychische problemen bij jongeren, meer roken en meer alcohol. Het zijn allemaal gevolgen van de coronapandemie voor de volksgezondheid in meerdere Europese landen (Deutsche Welle, 3.2).

Zo is in Duitsland het aantal rokers van 27% in 2019 gestegen naar 31%, blijkt uit een representatief onderzoek van Debra (Deutsche Befragung zum Rauchverhalten). Ook het alcoholgebruik in Duitsland nam toe. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat de alcoholconsumptie gestegen is, terwijl het aantal gelegenheden waarbij mensen er op uit konden om samen iets te drinken flink afnam door de lockdowns. Mensen gingen thuis drinken, zegt verslavingsarts en medisch directeur Falk Kiefer van het Centraal Instituut voor Geestelijke Gezondheid in Mannheim (Frankfurter Allgemeine, 3.1). "Mensen die thuis al regelmatig alcohol dronken, bijvoorbeeld om de avond weg te drinken - om eenzaamheid, verveling of zorgen te verdrijven, drinken nu meer." Kiefer schat dat ongeveer een kwart van de Duitse volwassenen hier last van heeft. Stressfactoren zoals de meervoudige stress van kinderen die thuis les krijgen of ook thuiswerkende partners, verveling en het gevoel niet nodig te zijn, droegen ook bij aan de thuisconsumptie. Feest- en sociale drinkers zijn juist gemiddeld minder alcohol gaan drinken.

Ook in Groot-Brittannië stegen rokers- en drinkersaantallen. Volgens Britse onderzoekers zouden tijdens de eerste lockdown meer dan 652.000 jongeren aan het roken zijn geslagen. En maar liefst 4,5 miljoen Britten zouden als 'probleemdrinkers' te classificeren zijn, een toename van 40% ten opzichte van voor de pandemie. In Frankrijk is 27% van de rokers méér gaan roken sinds de eerste lockdown (en 19% juist minder). Van de alcoholdrinkende Fransen gaf 11% aan méér alcohol te zijn gaan drinken. De stijging gold met name de leeftijdsgroep 18-49 jarigen. Daar staat tegenover dat 24,4% aangaf minder te zijn gaan drinken.
Dit artikel afdrukken