Vandaag het nieuws van 24 september. Hier vind je onze voorgaande selecties.

In de commentaren kunnen we samen het Corona-effect duiden.

De effectiviteit van het bron- en contactonderzoek daalt, omdat steeds meer mensen de instructies van de GGD niet opvolgen (zie 2.1). De koepel van GGD’s, GGD GHOR, herkent het beeld dat mensen nu minder geneigd zijn de instructies van de GGD op te volgen. ‘De bereidheid om mee te werken aan het bron- en contactonderzoek daalt’, zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg. ‘Wij staan niet voor de deur met een agent om te controleren of mensen echt thuisblijven.’

België laat eenzelfde fenomeen zien. Vanaf 1 oktober gelden daar echter andere quarantaineregels (zie 2.2). De duur van de quarantaine voor ‘hoogrisicocontacten’ wordt teruggeschroefd van veertien dagen naar zeven dagen, geteld vanaf het laatste contact met het bevestigde geval. De voorwaarde voor die korte quarantaine is wel een negatieve test op dag 5. Een quarantaine van 7 dagen brengt wel een risico met zich mee, want het is goed mogelijk dat iemand pas zeven dagen of later na de besmetting symptomen van covid-19 ontwikkelt én pas die tweede week besmettelijk wordt. De helft van alle patiënten heeft een incubatietijd – de periode tussen besmetting en de eerste symptomen – van meer dan vijf tot zes ­dagen.

Gisteren werd bekend dat nog eens 8 nieuwe veiligheidsregio's nu de code 'zorgelijk' hebben (zie 3.1). Het gaat om de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuidoost, Gooi- en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Zuid-Holland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Flevoland en Groningen, zo bevestigen ingewijden. Samen met de 6 die tijdens vorige persconferentie werden aangekondigd, brengt dat het totale aantal op 14 van de in totaal 25 veiligheidsregio's. Het kabinet is nog met de burgemeesters van de regio’s in conclaaf over het moment van bekendmaking - waarschijnlijk eind deze week. Die burgemeesters moeten vervolgens weer met de andere bestuurders van de regio in overleg over de aanvullende maatregelen die ze in de regio nemen en hoe ze die gaan communiceren.

Een aanscherping van 'waakzaam' naar 'zorgelijk' betekent niet overal hetzelfde (zie 3.2). Burgemeesters en andere lokale bestuurders kunnen de regels toespitsen op steden waar de situatie het ernstigst is. Zulke speculaties worden bijvoorbeeld gedaan rondom veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Omdat de situatie in Nijmegen op corona-gebied ernstiger is dan in omliggende gemeentes, zullen waarschijnlijk alleen de regels in de Waalstad zelf worden aangescherpt. Dat is althans de wens van de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Zij willen niet dat het hele gebied van Millingen aan de Rijn tot aan Tiel lijdt onder de vooral in Nijmegen ernstig toegenomen corona-besmettingen. Of dat praktisch is? Dat weet burgemeester Bruls van Nijmegen nog niet: "Wordt vervolgd."

1. Scheuren in de voedselketen

Toelichting ›

2. Angst en gezonder leven / eten

Toelichting ›

3. Onzekerheid

Toelichting ›

4. Individu versus samenleving: wie gaat voor?

Toelichting ›
Dit artikel afdrukken