De coronabesmettingscijfers lopen op. Toch verwacht OMT-voorzitter Jaap van Dissel niet dat er de komende winter weer ingrijpende maatregelen als lockdowns of schoolsluitingen nodig zullen zijn (AD, 3.1). Dat is het gevolg van de hoge vaccinatiegraad in ons land, ruim 85% is minstens één keer geprikt. De 'rust' van Van Dissel vindt geen weerklank bij viroloog Marion Koopmans. Zij vreest voor een vierde golf en pleit voor extra maatregelen (Metro, 3.4) juist omdat niet iedereen zich aan de nog altijd geldende maatregelen houdt. Zo is volgens haar de controle op QR-codes niet streng genoeg en negeren veel Nederlanders het thuiswerkadvies. Onderwijl heeft Marokko het vliegverkeer met Nederland stilgelegd omdat ons land te veel besmettingen kan brengen in het land waar 58% van het publiek is geënt, één van de hoogste percentages in Afrika.

Desgevraagd (door EenVandaag, 3.3) geven ruim vier op de tien Nederlanders (43%) aan de anderhalvemetermaatregel terug te willen. Maar liefst 54% van de 21.000 leden van het Opiniepanel heeft zorgen over het coronavirus. Acht op de 10 (81%) denkt dat de situatie de komende maanden gaat verslechteren en 60% verwacht dat de overheid in het najaar nieuwe maatregelen moet nemen die voor iedereen gelden. Het draagvlak voor het loslaten van de anderhalvemetermaatregel neemt af: vorige maand steunde nog 58% dat besluit, nu nog maar 46%. En van 43% mag de anderhalvemetersamenleving weer ingevoerd worden: "Liever dit terug dan weer visitebeperkingen of een avondklok. Ik kom er nu eigenlijk achter dat afstand zo zijn voordelen had."

Dat het thuiswerkadvies genegeerd wordt, heeft een onverwacht effect. Vooral in de steden blijkt een groot tekort te zijn aan hondenopvang en hondenuitlaters. In de coronacrisis zijn er in Nederland naar schatting 200.000 honden bijgekomen. Nu de mensen weer naar kantoor gaan, of moeten, zullen die moeten worden opgevangen. Bij Dierenopvangcentrum Amsterdam is er zelfs op de wachtlijst geen plekje meer, aldus De Telegraaf (4.2). En Stichting OOPOEH, die senioren en oppasdieren aan elkaar koppelt - zag het aantal aanvragen verdubbelen tot 100 per maand.
Dit artikel afdrukken