De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een team van 26 onderzoekers samengesteld dat opnieuw onderzoek gaat doen naar de oorsprong van de Covid-19-pandemie. Voor de Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens (SAGO) hadden zich meer dan 700 kandidaten aangemeld. Bij de 26 namen op de lijst staat ook die van de Nederlandse viroloog Marion Koopmans (Erasmus University Medical Centre Rotterdam), die eerder dit jaar deel uitmaakte van de onderzoeksmissie naar Wuhan (Nature, 4.1).

Het is de bedoeling dat SAGO een permanent kader gaat creëren voor het onderzoeken van epidemieën, en de volgende fase inluidt van de jacht op de oorsprong van de Covid-pandemie. Met de instelling van SAGO herziet de WHO de gebruikelijke aanpak van uitbraken, waarbij onderzoekers de oorsprong van epidemieën ontrafelen naarmate de noodzaak daartoe zich voordoet. Nu twee jaar na het begin van de pandemie de oorsprong nog steeds onbekend is, zijn de tekortkomingen van die aanpak wel duidelijk geworden. "We gaan ons niet alleen op het coronavirus focussen," zegt Koopmans in RTL NIeuws (4.2). "Wij vormen een adviesgroep, die de WHO moet adviseren wat er gebeurt als er een nieuwe uitbraak van een infectieziekte komt."

Met andere woorden: SAGO zal met het oog op de toekomst ook richtlijnen opstellen om duidelijk te maken welke informatie en welke onderzoeksgegevens verzameld en gerapporteerd dienen te worden bij een uitbraak van een nieuwe ziekteverwekker. "Wij willen gaan kijken naar standaardvragen, die voor élke infectieziekte gelden. Zoals: kunnen we ervoor zorgen dat er heldere instructies zijn die bij alle uitbraken toepasbaar zijn?", aldus Koopmans.

Binnen het SAGO-team komen uiteenlopende expertises samen, van moleculaire virologie en genomics tot de bioveiligheid van laboratoria. Maria Van Kerkhove, hoofd Covid-onderzoek van de WHO, heeft alle teamleden om volledige transparantie gevraagd, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Tot 27 oktober zijn de benoemingen voorlopig en kan iedereen bezwaar aantekenen tegen de kandidaten.
Dit artikel afdrukken