Vooral mannen blij van thuiswerken
Bijna stiekempjes draaide het kabinet nóg een versoepeling terug: thuiswerken is weer de norm. Voor veel vaders van jonge kinderen is dat best fijn. Zij hebben het afgelopen jaar een betere balans tussen werk en privé ervaren, stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast in een rapport. Maar voor moeders ligt dat anders (Trouw, 4.8).

De voordelen van thuiswerken zijn evident, blijkt uit het SCP-rapport: minder reistijd, meer flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé maken het overgrote deel van de thuiswerkers er niet ongelukkiger op,

Dé uitzondering zijn de moeders van kinderen tot 13 jaar. Zij konden in maar 71% van de gevallen 'vaak' of 'altijd' ongestoord thuiswerken, waar dat voor de vaders in 86% van de gevallen gold.

De traditionele verschillen tussen man en vrouw werden in coronatijden nog groter. "Voor vaders vergroot thuiswerken de mogelijkheden om hun kinderen te zien misschien sterker”, luidt de verklaring. Maar moeders zien het beroep dat hun kinderen op hen doen toenemen doordat ze meer thuis zijn. Daar komt bij dat vaders vaker een eigen werkruimte hebben: 57% tegen 32% van de moeders. "Misschien ervaren vaders wel de lusten van het thuiswerken (de kinderen vaker zien) maar niet de lasten (vaker gestoord worden)”, concludeert het SCP zonder de heren al te zeer te confronteren.

Tuinders lokken arbeidsmigranten niet met hoger loon, wel met betere huisvesting
Nederlandse tuinders hebben sinds 2020 moeite om in de zomermaanden genoeg arbeidsmigranten te vinden. Oost-Europese werknemers hebben tegenwoordig meer te kiezen en geven de voorkeur aan de bouw of distributiecentra boven het seizoenswerk in de kas of op het land, zegt Yvonne van de Ven van LTO (Trouw, 1.2). Tel daarbij op dat het minimumloon in Nederland weinig meer verschilt met dat in onze buurlanden en het welvaartsniveau in landen als Polen zodanig gestegen is dat de mogelijkheden in eigen land toegenomen zijn. Agrarische bedrijven moeten echt hun best doen om interessant te blijven voor de arbeidsmigrant.

Dat krijgt bijvoorbeeld vorm in goede huisvesting, betere werving en promotiefilmpjes in het Pools, Roemeens of Bulgaars. Opvallend is dat agrarische ondernemers zich verre houden van het bieden van hoger loon. "De meeste tuinders durven dat niet omdat de sector afhankelijk is van productprijzen die sterk fluctueren. Supermarktketens spelen hierin ook een grote rol, die willen de producten alleen afnemen tegen de laagste prijs. Ga je daar niet in mee, dan gaan ze naar de concurrent of ze kopen de producten in het buitenland. Telers vinden het verhogen van de lonen daarom te risicovol en zoeken het in het verbeteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden,” zegt LTO.
Dit artikel afdrukken