Ventileren en thuiswerken
Het kabinet is 'om'. Vandaag voegde premier Mark Rutte ventilatie toe aan de basisregels in de coronacrisis (AD, 3.1). "Wij vinden ventilatie belangrijk, dat hebben we steeds gezegd’’, aldus Rutte in het Kamerdebat vandaag. Maar ‘ventilatie’ zou verwarring oproepen. "Voor je het weet gaan mensen ventilatoren neerzetten en verspreidt het virus zich nog erger. Het gaat erom dat er voldoende frisse lucht is. We zijn van plan om dat nu in de communicatie toe te voegen. Zorg dat thuis, in winkels, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht. In de kern betekent het: gooi de ramen open." Ook als je thuiswerkt, want dat is de tweede versoepeling die het kabinet vandaag terugdraait. Het advies luidt opnieuw: werk zoveel mogelijk thuis.

Al in april vorig jaar vestigde opiniepeiler Maurice de Hond de aandacht dwingend op het belang van aerosolen in de virusoverdracht. Hij werd er lange tijd meewarig om aangekeken door officiële experts en gold zelfs een tijdlang als iemand die inmiddels een 'wappie' zou worden genoemd.

Historische daling in Amerikaanse uitgaven aan eten
Sinds de jaren '60 nam het percentage van dat Amerikanen van hun inkomen aan voedsel besteden af van zo'n 17% tot een al 2 decennia stabiel percentage van net onder de 10%. In 2020 daalden de uitgaven aan eten zelfs tot een historisch laagtepunt: Amerikanen gaven nog maar 8,6% van hun inkomen uit aan eten (The Counter, 2.2).

Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) is dat aan twee oorzaken toe te schrijven. Aan de ene kant konden de Amerikanen niet uit eten door de horecasluitingen en lockdowns. In 2019 was de verdeling van de uitgaven aan eten nog 4,9% aan zelfgekookte maaltijden en 4,7% aan eten buiten de deur. Dat verschoof in 2020 naar respectievelijk 5% en 3,6% (een daling van ruim 22%). Aan de andere kant speelt een rol dat het beschikbare Amerikaanse inkomen de grootste stijging in 20 jaar doormaakte, dankzij de financiële coronasteunmaatregelen van de overheid. De uitgaven aan eten daalden dus niet in absolute zin, maar maakten een kleiner relatief deel van het beschikbare inkomen uit.

Meer jonge geiten naar de slacht door corona
Geschrokken door berichten over het geitenbokkenoverschot dat ten gevolge van de coronacrisis in 2020 groter zou zijn dan ooit tevoren, stelde PvdD-Tweede Kamerlid Frank Wassenberg vragen aan demissionair minister Carola Schouten van Landbouw (Boerderij, 2.1). Zij antwoordde in een Kamerbrief dat er op basis van de gegevens in het
Identificatie & Registratie systeem wel te zien is dat er een toename is geweest van het aantal geitenlammeren dat in de eerste twee weken [na de geboorte of registratie, red] naar het slachthuis is afgevoerd. Dat schrijft de minister toe aan de coronacrisis. Om te vervolgen: "Gelijktijdig is het aantal lammeren dat in de leeftijd van 28 dagen en ouder naar het slachthuis is afgevoerd afgenomen (over het lopende jaar 2021 zijn deze cijfers nog niet volledig). De conclusie die door Eyes on Animals wordt getrokken, dat 80 tot 90% van de lammeren binnen een week is afgevoerd naar het slachthuis, wordt door de I&R gegevens niet bevestigd." In eenvoudig Nederlands: door corona is de markt voor geitenmelk en het opfokken van bokjes tot vleesdieren gekrompen, maar laten we niet overdrijven door te zeggen dat geitenhouders jonge dieren meteen na de geboorte besloten op te ruimen.

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken