In Nederland luidt het advies van de Gezondheidsraad sinds november 2015: "drink geen alcohol of in elk geval niet meer dan een glas per dag". Andere landen zijn minder streng en hanteren een aanbeveling van 'matig' alcoholgebruik. Over de vraag of een klein beetje alcohol - met name rode wijn - juist gezondheidsbevorderende effecten zou hebben, voor hart en vaten, zijn talloze studies verschenen.

Maar al die onderzoeken kunnen nu de prullenbak in. Het antwoord zou ronduit 'nee' zijn. In The Lancet verschijnt vandaag een overzichtsstudie die de gezondheidsgegevens van 600.000 drinkers uit 19 landen vergelijkt. Ook het Erasmus MC deed mee aan de metastudie, die 83 onderzoeken uit de periode tussen 1964 en 2010 onder de loep nam.

Drinken is heus gezellig, maar voor je gezondheid moet je het niet doen
De studie richtte zich specifiek op de relatie tussen alcohol en de risico's op hart- en vaatziekten. Onderzoeken die wel een positief effect constateren, kampen nogal eens met methodologische mankementen, constateert co-auteur Trudy Voortman zelfverzekerd. "De groep niet-drinkers bestond bijvoorbeeld vrijwel altijd uit veel voormalige drinkers die vanuit gezondheidsoogpunt gestopt waren met drinken. Geen wonder dat zij er gezondheidstechnisch slechter aan toe waren dan gematigde gezonde drinkers."

Elk glas alcohol verhoogt de kans op een beroerte, hartfalen, hoge bloeddruk en een aneurysma van de aorta. De onderzoekers rekenen voor dat een 40-jarige man gemiddeld anderhalf jaar ouder zal worden als hij alle drank laat staan. Voor vrouwen betekent helemaal niet drinken gemiddeld 1,3 jaar langer leven.

In de Volkskrant zegt voedingshoogleraar Jaap Seidell (VU) blij te zijn met de nieuwe studie, die de (door de industrie gesponsorde) studies met de positieve gezondheidseffecten definitief ontkracht. "Drinken is heus gezellig, maar voor je gezondheid moet je het niet doen."

Wijnboer Ilja Gort, wetenschapper Kasper Hettinga en wetenschapsjournalist Simon Rozendaal denken er het hunne van:

Dit artikel afdrukken