Het Brabants Dagblad rapporteert dit weekend over de uitbreiding van de geitenboerderij van Arjan van de Ven in Herpen. De krant brengt het speurwerk van buurtbewoners. Dat laat zien dat de ondernemer in het voorjaar van 2016 honderden geiten meer hield dan toegestaan. Het maakt ook duidelijk dat Van de Ven 971 dieren liet afvoeren terwijl zijn buren in het gemeentehuis van Oss zaten voor een hoorzitting over de omstreden uitbreidingsplannen van de veehouder.

De plannen liggen gevoelig in Herpen omdat het bedrijf van Van de Ven de vermoedelijke bron is van de Q-koorts-uitbraak in 2007. De ziekte kostte minstens 74 mensen het leven. Volgens Van de Ven berust de getallenkwestie op een misverstand rond de aan- en afvoer van dieren. Hij zou zich keurig aan de vergunning hebben gehouden.

Rechter
Het college van B en W staat voor de keuze om de aanvraag tot uitbreiding opnieuw in behandeling te nemen, nadat het in november weigerde omdat de aanvraag niet aan de vormvereisten voldeed. Doet B en W dat niet, dan kan Van de Ven naar de rechter stappen om zijn gelijk af te dwingen. De jongste opschudding rond zijn bedrijf is ontstaan omdat hij bezwaar maakt tegen de weigering van B en W om de aanvraag in behandeling te nemen. Van de Ven wil een duidelijk ja of nee om zijn plannen te realiseren of voor de rechter te brengen, buiten de lokale emoties om.

Het Brabants Dagblad concludeert: "De schrik voor de Q-koorts zit er goed in en ook de berichten dat binnen een straal van 2 kilometer rond geitenhouderijen meer longontstekingen voorkomen, nemen de angst niet weg. De dorpsraad heeft liever dat het bedrijf wordt verplaatst. De ondernemers staan daar voor open en voeren 'opiniërende gesprekken' met de gemeente."

Op twitter liet Jos van de Sande, de GGD-arts die in een vroegtijdig stadium waarschuwde voor Q-koorts, zich niet onbetuigd. De relaties op het platteland verharden. Burgers zien risico's en eerder gedrag van de boer dat daarmee geen rekening hield. De regels van de wetgever beschermen de burger niet en zorgen daardoor voor ingewikkelde impasses waarin boer en burger maximaal proberen hun belang binnen te halen. Burgers doen het via een moreel beroep op bestuurders, zowel direct als via de media; boeren hanteren het liefst de verouderde, maar nog steeds van kracht zijnde wet die vermoedelijk in het voordeel van de boer zal uitvallen. Als B en W blijven bij hun weigering of het uitbreidingsverzoek afwijzen, zal de rechter straks moeten bepalen of de weging van de belangen van de boer enerzijds en de morele verontwaardiging en risico's die de burgers zien anderzijds binnen de wet kunnen worden opgelost.

Dit artikel afdrukken