Hema topman Ronald van Zetten kwam gisteren in het AD naar buiten met een stelling die onder branchegenoten al jarenlang onderwerp van gesprek is: er zijn teveel winkels in Nederland. Daardoor worden winkeliers gedwongen mensen te lokken met lage prijzen. De crisis van de afgelopen jaren heeft dat mechanisme over de grenzen van het mogelijke heen geduwd. Daardoor zijn veel ondernemers op het randje van hun bestaan gebracht.

Hij hekelt ruimtelijke ordeningsbesluiten van lokale overheden. Als voorbeeld noemt hij de bouw van Doemere in Almere Poort. Van Zetten zegt: Dat is een slecht idee zo buiten de stad vanwege de leegstand in het centrum. Bovendien is niet in elke wijk een winkelcentrum nodig; het is al moeilijk genoeg zonder die concurrentie.

De uitspraken van de Hema-topman krijgen een bijzondere kleuring in het door Zembla afgelopen week aangezwengelde debat over de ijzeren houdgreep waarin retailers hun leveranciers zouden houden. Het programma verweet hen immoreel optreden.
Dit artikel afdrukken