"Slechts honderd bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle broeikasgassen die ooit door de industrie zijn uitgestoten", schrijft De Standaard. Dat blijkt uit de Carbon Majors Database van de Britse NGO CDP (Carbon Disclosure Project). De genoemde honderd bedrijven stootten 52% uit van alle broeikasgassen sinds het begin van de industriële revolutie, en zelfs 71% van de industriële broeikasgasuitstoot sinds 1988.

Volgens CDP is deze wereldwijde concentratie van de belangrijkste uitstootbronnen een voordeel. "Een kleine groep bedrijven heeft de sleutel in handen", zegt Pedro Faria van CDP. "Het omslagpunt voor een klimaattransitie ligt binnen bereik." Een derde van de 100 grootste uitstoters is geheel of gedeeltelijk in overheidshanden.

De lijst wordt gedomineerd door 's werelds grote olie- en steenkoolmaatschappijen. "Bij de berekening hebben de samenstellers van de lijst zowel de uitstoot in rekening gebracht die het bedrijf zelf veroorzaakt heeft, als de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van de verkochte producten", aldus De Standaard.
De Standaard - Helft uitstoot komt van honderd bedrijven
Reageer
  • Deel
Druk af