Ruim 100.000 Nederlandse 20-plussers lijden aan morbide (ziekelijke) obesitas, 1% van de totale groep Nederlanders boven de twintig. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten zijn uitgesplitst naar 3 categorieën van obesitas: klasse 1 bij een BMI van 30 tot 35, klasse 2 bij een BMI van 35 tot 40 en klasse 3 (morbide obesitas) bij een BMI van 40 of hoger.

In 2017 had in totaal 14% van de Nederlandse 20-plussers één van deze vormen van obesitas, 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig. Daarnaast heeft 36% matig overgewicht, wat betekent dat in 2017 in totaal de helft van de Nederlandse volwassenen te zwaar is. In de jaren '80 was dat nog 33%; de stijging is deels het gevolg van de toename van obesitas in de afgelopen jaren.
Volwassenen kampen doorgaans met de lichtste vorm van obesitas; vrouwen blijken vatbaarder voor obesitas dan mannen. Boven de 65 is 20% van de Nederlanders obees, fors meer dan de 20-plus groep (14%).

Met deze cijfers doet Nederland het aanmerkelijk beter dan andere Europese landen. Maltezers blijken het dikst. Nederland behoort tot de dunste landen, ondanks de zojuist besproken cijfers.


CBS - 100 duizend volwassenen hebben morbide obesitas
Reageer
  • Deel
Druk af