Die doelstelling bleek uit de brief waarmee staatssecretaris Bleker het rapport 'Denken over dieren' aan de Tweede Kamer aanbod.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit. De onderzoekers concluderen dat het houden van de dieren voor consumptie op steeds gespannener voet komt te staan met de opvattingen van Nederland. Alle duurzaamheidsinspanningen van de Nederlandse vleesketen ten spijt, zou het houden van productiedieren voor voedsel nog slechts kunnen rekenen op de instemming van de helft van de respondenten.

De onderzoekers schrijven: "De spanning tussen de vele positieve ontwikkelingen op het gebied van dierwelzijn, duurzaamheid en maatschappeljk verantwoord ondernemen en de ontwikkelingen op de mondiale markt zal voor meer maatschappelijke aandacht voor dierwelzijn zorgen."

De onderzoekers verwachten dat mensen minder aandacht zullen krijgen voor het welzijn van hun huisdier, maar het dier steeds verder vermenselijken en zich daardoor vervreemden van professionele vormen van dierhouderij.

In Nederland worden jaarlijks ca. 500 miljoen dieren voor menselijke consumptie geproduceerd. De vraag is welk beleid het ministerie op de inzichten zal kunnen baseren. Hoon was het lot van de staatssecretaris toen hij onlangs 'ethische' - dat wil zeggen op volksgevoelens gebaseerde - voorstellen deed voor de maximale grootte van stallen.

Fotocredits: Harold Bishop
Dit artikel afdrukken