imageDe Amsterdamse hoogleraar Louise Fresco wordt voorzitter van een landbouwcommissie van de SER. Zij heeft aangeven de toekomst van ons landbouwbeleid meteen in Europees perspectief te zullen plaatsen. Terecht, want ons landje is amper een postzegel in Europa.

Haar benoeming is spannend tegen de achtergrond van het stof dat zij in mei 2006 deed opwaaien toen zij ontslag nam bij de FAO, de wereldvoedselorganisatie, en daarbij de facto haar baas Jacques Diouf van volstrekt falend landbouwbeleid beschuldigde. Ze is dus iemand met een mening en het lef die duidelijk te maken.

Fresco is voorstander van een heiligheidsconcept voor voedsel. Ze introduceerde het in haar 'Nieuwe Spijswetten'.

Ik ben heel benieuwd hoe ze haar overtuigingen in haar nieuwe rol een plek zal geven. Daar is alle ruimte voor, want de Nederlandse en Europese landbouw staan voor diepgaande keuzen:

1. Moet onze landbouw bijdragen aan het voorzien van de rest van de wereld van voedsel of alleen voor eigen gebruik produceren?

2. Moet het beleid gericht zijn op herinrichting van de voedselproductieketen, zodanig dat niet alleen de retail en voedselfabrikant er met de toegevoegde waarde vandoor kunnen? De macht in de keten is immers ernstig verstoord: de retail dicteert en heeft alle waarde en dus de autonome ontwikkelingsmogelijkheden eruit geknepen. Boerenbedrijven zijn daarom geen cent meer waard, behalve voor degene die bepaalt wat er in de supermarkt komt te liggen. Meneer H. zelf dus.

3. Hoe definieert het beleid duurzaamheid? Als 'biologische' en extensieve teelt omdat dat milieuvriendelijk zou zijn (wat niet het geval is - het is een 'way of life') of als een nog maar nauwelijks begonnen gedachte voor een op evenwicht gerichte innovatie-impuls waarin verworven technologieën (ook GMO's, dierenteelt) een rol spelen

Ze zal het niet makkelijk krijgen. Het publiek wordt nogal anders opgevoed:
- Nederland moet extensief, de rest van de wereld is groot zat
- Bio is duurzaam en intensieve dierenteelt moet Europa uit
- Eten moet goedkoop, en anders letten Albert H. en zijn collega's wel op onze kleintjes

Stuk voor stuk kwalijke stellingen. Aan die beeldvorming werkt de overheid niettemin hard mee.

Zou het wéér spannend worden?
Dit artikel afdrukken