Geachte excellentie, geachte dames en heren,

Het is duidelijk dat dit Kabinet de stikstofcrisis niet gaat oplossen: sinds de stikstofuitspraak van eind mei 2019 is er nauwelijks iets concreets tot stand gekomen.

Het Kabinet weet weinig verder te komen dan een ‘rotmaatregel’ met betrekking van het eiwitgehalte van veevoeder. Boeren protesteren hier terecht tegen. Met deze maatregel zijn er alleen maar verliezers.
Deze veevoermaatregel is dan ook niets anders als een vervolg op tenminste 30 jaar pappen en nathouden met als gevolg een enorme leegloop van het platteland. De meeste boeren zijn in die tijd al gestopt terwijl het aantal dieren gelijk is gebleven met schaalvergroting en verlies van veel natuur tot gevolg: dus heel erg veel, of zelfs alleen maar, verliezers.

Heer Rutte, het oplossen van het stikstofprobleem vraagt om visie en leiderschap. In het coronadossier hebt u laten zien dat u leiderschap bezit, nu de visie nog.

Spijt in 2030
De agrarische sector heeft de blik gericht op het verleden. Agrariërs, jullie roeien in een roeiboot met de rug naar de toekomst. Af en toe een ritje per tractor naar Den Haag, Groningen, Assen, Nijmegen, etcetera; liefst over de snelwegen, en dat was het dan. De sector is de weg kwijt en heeft een verkeerde afslag genomen. In 2030 zal door jullie met spijt worden teruggekeken op de situatie in 2020: “Hadden we toen maar beter nagedacht en een andere richting ingeslagen met onze tractoren.”

Oproep aan de agrarische sector/kom af van het subsidie-infuus!
Jullie zijn de weg kwijt, een verkeerde afslag genomen! Stap eens uit je bubbel! Verken de huidige problemen op wereldschaal met name met betrekking tot klimaat en biodiversiteit. Zoom dan in op Europa. Denk eens na over wat de gevolgen zullen zijn van een geforceerde en/of snelle verandering van onze leefstijl en de daarmee nauw verbonden onvermijdelijke overgang van een op dierlijke voeding gebaseerd eetpatroon naar een overwegend plantaardig menu. Verken de gevolgen hiervoor voor de Nederlandse veehouderij en anticipeer op maatregelen. Richt je blik op de toekomst! Verder: hou op met rondcrossen met tractoren door Nederland.


Problemen alleen oplosbaar op Europese schaal
Agrariërs:
In Brussel wordt het landbouwbeleid gemaakt. Daar moet je zijn en je stem laten horen en de systema- tisch veel te lage prijzen aankaarten. Het ministerie LNV is maar een onderafdeling. Verenig je met boeren uit Frankrijk, België, Duitsland, etcetera. Zij hebben het financieel net zo moeilijk als jullie.
Trek samen op naar Brussel met de eis om een betere en faire prijs te ontvangen voor je producten in plaats van steeds maar aan het subsidie-infuus te liggen. Dan kan de stikstofcrisis ook worden opgelost en valt er nog wat te redden van onze laatste stukjes natuur.
Op dus naar een faire prijs voor jullie producten: los van het subsidie-infuus én behoud van onze natuur.

Heer Rutte:
Toon visie en leiderschap, huur een tractor, rijd met onze boeren mee naar Brussel en steun hen in hun strijd voor een faire prijs voor hun producten. En passant lost u meteen het stikstofprobleem op. Over10 jaar hebben we dan (1) een duurzame agrarische sector en (2) een halvering van de stikstofemissie zodat onze natuur ook op adem kan komen. Zo kunt u geschiedenis schrijven. Laat het zien. U kunt het!

Hoogachtend,
Drs. Johan G. Vollenbroek
Voorzitter van MOB

De originele open brief met bijlagen is hier te downloaden.
Dit artikel afdrukken