imageDe krokodillentranen van sterke marketeers of echt?

Vanaf 2011 zal alle wilde vis in elke Nederlandse supermarkt een label van het Marine Stewardship Council (MSC) dragen. Dat maakte het CBL vorige week bekend in het Zevenstappenplan ’Vis Beter’. Ruim 4.500 winkels in Nederland hebben zich gecommitteerd aan dit besluit, waaronder Albert Heijn, C1000 en Super de Boer. Het MSC spreekt van een ‘pioneering move in the Dutch retail sector’.

Het MSC is sinds 1997 een internationale stichting voor het bestrijden van overbevissing. Het is het enige wereldwijd erkende milieucertificeringsprogramma voor visserijen van wilde vis In totaal nemen ruim tachtig visserijen deel aan het MSC-programma. Het CBL zal voor het project ook samenwerken met het Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee.


Hieronder de het zevenstappenplan toegelicht. 1. Alle versgevangen vis moet per 2011 voldoen aan de normen van MSC (Marine Stewardship Council). Wij beseffen dat dit een lastig traject is voor veel kleineren bedrijven. Vandaar dat wij als tussenstap willen dat leveranciers werken volgens de normen van het Responsible Fishing Sceme (RFS). In 2009 moet er een certificeringschema operationeel zijn waar alle leveranciers aan moeten voldoen die op dat moment nog niet MSC zijn.

2. Binnen 6 maanden wil het CBL samen met de overheid, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties een groene lijst publiceren van vissoorten die verantwoord gevangen en verkocht kunnen worden. Deze lijst moet gebaseerd zijn op algemeen aanvaardbare criteria op te stellen door deskundigen en bij voorkeur gebaseerd op het Europese Visserijbeleid. Supermarkten willen kuitzieke vis rust gunnen en in de ban doen.

3. Afschaffen schadelijke vangstmethoden. Sommige methoden van vis vangen leiden tot te veel bodemberoering en beschadiging van ecosystemen. Andere neveneffecten van schadelijke vangstmethoden zijn te hoog brandstofverbruik en te veel bijvangst. Ook dit moet worden teruggedrongen.

4. Terugdringen bijvangst. Door aanpassing van vangstmethoden moet de bijvangst tot het onvermijdbare minimum beperkt worden. Ondermaatse vis moet via ontsnappingspanelen in de netten kunnen ontsnappen of de maaswijdte van de netten moet op de vissoort worden afgestemd. Ook andere methoden zoals longline vissen in plaats van netten moeten daar waar mogelijk worden toegepast.

5. Verduurzaming van kweekvis zal gebeuren via GlobalGAP. Voor kweekvis gelden de normen van GlobalGAP voor leveranciers per 2009. Naast duurzaamheid borgt GlobalGAP ook de voedselveiligheid en de hygiëne van de kweek van vis.

6. Aandacht voor dierwelzijn bij de kweek en vangst van vis. Vooral de dodingsmethode van kweekvis zal kritisch worden bekeken en opgenomen in het GlobalGAP borgingsprogramma.

7. Uitbannen illegaal gevangen vis. Supermarkten willen geen illegaal gevangen vis verkopen. Producenten die zich hieraan schuldig maken moeten door de overheid hard worden aangepakt. Tegengaan van illegaliteit is een politietaak die de supermarktbranche niet kan uitvoeren. Het CBL wil dat de traceerbaarheid van vis wordt verbeterd als hulp voor de overheid om illegaliteit verder uit te bannen.Bron:CBL met dank aan VMT

Dit artikel afdrukken