Paul ervoer in zijn tijd bij de NVWA hoe slecht politieke beslissingen kunnen uitvallen voor de kwaliteit van de overheid, schrijft Boerderij. Op Foodlog laat voomalig VWA-ambtenaar Rob Dortland zich vandaag in dezelfde zin uit over de onbezonnenheid van de overheid.

Paul (SGP), die per 15 otober was benoemd als consultant bij ABDTOPConsult van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt de hoogste ambtenaar van Carola Schouten (CU). Beiden liggen voor wat betreft hun waarden en religieus engagement dicht bij elkaar. Boerenorganisaties kondigden aan blij te zijn met de komst van Schouten na de periode Van Dam. Voormalige staatssecretaris Van Dam (PvdA) maakte duidelijk dat zijn staatssecretariaat van Economische Landbouwzaken niet alleen voor boeren werkte, maar voor de samenleving als geheel.

Boerderij herinnert zijn lezers aan Pauls uitspraken in het Reformatorisch Dagblad van 4 augustus 1999. Paul liet zich toen al in soortgelijke zin uit als Van Dam in 2016: "Zestig procent van de ruimte in dit zeer dichtbevolkte land wordt door de agrarische sector ingenomen. Kan het zo zijn dat de inrichting van Nederland grotendeels bepaald wordt door een fractie van de bevolking? Vanuit de SGP-traditie hebben we altijd gezegd: Dat is eerlijk verkregen bezit, daar moet de overheid van afblijven. Dat is voor mij minder vanzelfsprekend geworden. Ben je er als Ministerie van Landbouw uitsluitend voor de landbouw, of voor de hele maatschappij? Ik neig naar het laatste. Je maakt deel uit van de rijksoverheid en bent daarmee publiek verantwoordelijk voor de hele maatschappij.”

Schouten zei tevreden te zijn met de benoeming van Paul die al eerder bij het oude ministerie van Landbouw werkte: "Hij is iemand die het ministerie kent, die goed kan organiseren en ook nog van de goede partij."
Dit artikel afdrukken