Dat blijkt uit een onderzoek bij Britse huisartsen. Richtlijnen voor huisartsen schrijven voor dat ze bij mensen met obesitas het gewicht ter sprake brengen. Huisartsen zijn hier vaak huiverig voor omdat ze bang zijn om deze mensen tegen het hoofd te stoten. Engelse onderzoekers bekeken wat de impact zou zijn als huisartsen dit wel zouden doen.

Gerandomiseerd onderzoek
137 Britse huisartsen deden mee aan het onderzoek. Zij screenden obese patiënten(BMI > 30) en gaven een advies van 30 seconden. Er waren twee verschillende adviezen die de huisarts uitbracht. Het ene was een verwijzing naar een speciaal programma voor gewichtsverlies (12 sessies van 1 uur), waarbij de huisarts erop toezag dat de patiënt een afspraak maakte en follow-up bezoeken aanbood. Bij het andere advies besprak de huisarts zelf met de patiënt dat gewichtsverlies zijn of haar gezondheid ten goede zou komen.

1882 mensen namen deel aan de studie, waarvan 940 mensen een verwijzing kregen voor het afvalprogramma en 942 alleen het advies (de controlegroep). 379 mensen volgden daadwerkelijk het afvalprogramma na de verwijzing. 82 mensen die alleen het advies kregen van de huisarts besloten zelf om een afvalprogramma te gaan volgen.

Gewichtsverlies in hele onderzoekspopulatie
Een jaar later waren de mensen die het afvalprogramma volgden gemiddeld 2,5 kilo afgevallen. Ook de mensen die alleen het advies van de huisarts kregen waren minder zwaar; zij waren gemiddeld 1 kilo afgevallen. In de groep die het programma had gevolgd had een op de vier mensen meer dan 5% van het lichaamsgewicht verloren en een op de acht was meer dan 10% lichter geworden.
Slechts 21% van de mensen die advies kreeg en 14% van de mensen die een verwijzing kreeg, hadden helemaal geen actie ondernomen om af te vallen. Alle andere patiënten waren wel met het gewicht aan de slag gegaan.

Praktisch en eenvoudig
De patiënten reageerden over het algemeen positief op het advies of de verwijzing van de huisarts, ook als het overgewicht niet gerelateerd was aan de klacht waarvoor ze bij de huisarts kwamen. 81% van de mensen vond het gepast en behulpzaam dat de arts het gewicht ter sprake bracht. Minder dan 1% van de patiënten vond het ongepast.

De onderzoekers concluderen dat alleen al het benoemen van het probleem mensen stimuleert om op hun gewicht te letten. “Aangezien veel mensen de huisarts minstens een keer per jaar zien en meestal meerdere keren, heeft deze interventie een groot bereik, is praktisch en kan een duidelijke meerwaarde zijn in de strijd tegen obesitas,” schrijven de onderzoekers.
Dit artikel afdrukken