Het nieuwe kabinet trekt een half miljard uit voor de landbouw, natuur en water, meldt Boerderij. Dat bedrag kan nog oplopen door ondersteuning vanuit andere fondsen. In de komende twee jaar trekken de regeringspartijen €200 miljoen uit voor een cofinancieringsfonds dat met name probleemsituaties in de varkenshouderij in Noord-Brabant moet oplossen. Voor natuur en waterkwaliteit wordt de komende drie jaar € 275 miljoen extra uitgetrokken. Dat geld kan onder meer besteed worden aan de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Een fonds met €75 miljoen in twee jaar moet bedrijfsovername in innovatie in de landbouw stimuleren.
Boerderij - Half miljard injectie in land- en tuinbouw
Reageer
  • Deel
Druk af