Het oer-Hollandse familiebedrijf HAK kreeg in juli vorig jaar een nieuwe grootaandeelhouder, de Russische miljardair Denis Shtengelov, die al 12 jaar in Australië woont en zijn fortuin vergaarde met het voedselbedrijf KDV, dat vooral chocola, koek en snacks produceert voor markten in Oost-Europa, Rusland en China.

De situatie in Oekraïne leidt tot vragen aan HAK. Merkt het bedrijf iets van de sancties die tegen Rusland zijn genomen? Hoe het zit met die Russische eigenaar?

HAK zegt graag 'expliciet en transparant' te willen zijn over zijn positie. Daarom verklaart het bedrijf dat autonoom is, een volledig Nederlands managementteam heeft, focust op groei in de Benelux en Duitsland, geen materialen of producten uit Rusland haalt, bankrekeningen heeft bij ING en Rabobank), investeert met eigen middelen en geen dividend uitkeert aan de Russische aandeelhouder.

"Net als wij verwerpt onze aandeelhouder de oorlogsdaad van de Russische regering en het leed dat nu wordt aangedaan aan de bevolking in de Oekraïne en niet te vergeten ook die in Rusland.

In dat kader delen we graag in bijlage, en vertaald naar het Nederlands, de brief die Denis Shtengelov (zoals bekend sinds augustus 2021 de nieuwe aandeelhouder van HAK) afgelopen vrijdag 25 februari heeft verstuurd aan zijn ruim 20.000 medewerkers in Rusland. De afgelopen dagen heeft HAK CEO Timo Hoogeboom met hem nauw contact gehad over de situatie en hebben zij hun wederzijdse zorgen en boosheid over de ontwikkelingen gedeeld. Voor de goede orde: het managementteam van Neerlands Glorie Groente & Fruit (het moederbedrijf van HAK) onderschrijft volledig de inhoud van zijn brief.

Verder melden we bij deze ook vast dat HAK vanaf morgen met een zestal vrachtauto’s voedselpakketten (ongeveer 150.000 HAK-eenheden) naar de slachtoffers in Oekraïne zal brengen.

Ter afsluiting willen we benadrukken dat de relatie met onze grootaandeelhouder constructief en positief is. Sinds hij aan boord gekomen is, is HAK gewoon HAK gebleven. We zijn en blijven oer-Hollands en vastberaden onze plantaardige missie uit te voeren volgens onze principes, waarden en overtuiging."


De mail van Denis Shtengelov:
Datum: vrijdag 25 februari 2022 om 09:55
Onderwerp: Oorlog

Beste collega’s,
In mijn allerergste dromen kon ik mij niet voorstellen, dat ik jullie hierover zou gaan schrijven! Maar in deze situatie heb ik besloten, dat ik het morele recht niet heb om te zwijgen. Ik vind oprecht, dat door Oekraïne de oorlog te verklaren, wij allen een monsterlijke en niet te herstellen fout hebben gemaakt!

Daarom vind ik het vanaf vandaag mijn innerlijke overtuiging en verplichting om al het mogelijke en onmogelijke te doen, om deze waanzin tot een halt te roepen!

Al deze jaren, waarin ik deelnam aan het ontwikkelen van het bedrijf, droomde ik ervan ons leven beter te maken. Ik ondernam stappen, vergiste me, corrigeerde de fouten en samen met jullie creëerden we vanuit het niets een leidende rol op de Russische en op enkele internationale voedingsmarkten. Daar hebben we ons 25 jaar voor ingespannen.

Vandaag heeft dat alles geen betekenis meer.

Ik zie geen andere doelstelling in het leven, zolang de oorlog voortduurt, behalve deze tot een stilstand te laten komen.

Ik vind oprecht, dat wanneer jonge jongens hun energie zouden richten op vredige activiteiten om een prachtig leven binnen ons land te ontwikkelen, dat onze mensen dan de meest gelukkige mensen op aarde kunnen zijn en de hele wereld zou met bewondering naar ons land kunnen kijken. Door deze positie in te nemen, kunnen we het leven behouden van een groot aantal mensen. En dan is het niet belangrijk wat hun etniciteit is, in welk land ze leven, en welke taal ze spreken. Vrede aan jullie allen!

Denis Shtengelov
Reageer
  • Deel
Druk af