Het Grote Debat is een reactie van de regering op de gele hesje-protesten die in geheel Frankrijk blijven plaatsvinden en gewelddadiger worden. Naast financiële tegemoetkomingen besloot president Emmanuel Macron fundamenteel af te wijken van zijn directieve stijl en koos hij voor een open gesprek met de samenleving. Komende week presenteert hij een brief waarin hij zal vertellen hoe hij zich dat gesprek precies voorstelt en wat hij met de uitkomsten zal doen.

Fopspeen
In gesprek met politicoloog Eddy Fougier (specialist in protestbewegingen) zet Europe1 een aantal grote twijfels op een rij.

Het publiek zal over van alles en nog wat willen praten, terwijl de regering niet van een aantal belangrijke beleidspunten kan afwijken. Dat zal wrevel wekken; als de uitkomst van het debat al vaststaat, zal Frankrijk het als een fopspeen ervaren en afwijzend reageren op de uitkomsten.

Le Figaro brengt in herinnering dat president De Gaulle zich in 1969 gedwongen zag af te treden na een referendum over zijn senaatshervormingen
Het publiek zal de afschaffing van de onroerend goed belasting en de vermogensbelasting voor de rijke Fransen willen agenderen. De regering is echter niet van plan genomen maatregelen op dat gebied terug te draaien. Ook zijn er Fransen die weer terug willen komen op het, na een lange politieke strijd, nog onder het presidentschap van François Hollande eindelijk geregelde homohuwelijk.

Ook zijn er zorgen over de fundamentele aard van het debat. Dat zal uiteindelijk niet gaan over specifieke zakelijke punten, maar over het gehele kader van de politiek.

Een grote en bonte stoet Fransen voelt zich slecht vertegenwoordigd door de democratisch gekozen instituties; ze ervaren besluiten van regering en parlement als zaken die buiten en niet in hun belang tot stand komen.

Het is niet eenvoudig, en vermoedelijk onmogelijk, om het eens te worden over een nieuw kader omdat in feite de legitimiteit van de gehele politieke orde in twijfel wordt getrokken, schrijft Europe1. Tot slot zijn er zorgen over partijen die zich meester zullen proberen te maken van de vrijheden die het open debat biedt; ze zullen proberen het te domineren in een strijd om het woord en de orde.

Voorzitter nu al afgetreden
Als klap op de vuurpijl trok gisteren Chantal Jouanno, ex-minister van sport onder president Sarkozy, zich terug. Ze was zojuist benoemd als voorzitter van de Commission nationale du débat public (CNDP) die het Grote Debat moet leiden. Op sociale media werd haar salaris (€14.700 bruto per maand) te hoog gevonden. Omdat ze de integriteit van het voorzitterschap van het nationale debat niet in een kwalijk daglicht wilde plaatsen, trok ze zich onmiddellijk terug.

Risico gedwongen aftreden president
De situatie zoals die zich aankondigt leidt tot het gevoel dat het Franse volksdebat een riskante affaire kan worden voor regering en president. Dat schrijft Le Figaro. De krant brengt in herinnering dat president De Gaulle zich in 1969 gedwongen zag af te treden na een referendum over zijn senaatshervormingen. Het referendum is een procedure die bestuurlijk lijkt op het nog bredere Grand Dédat, waarin de stem van het volk bij het nemen van politieke beslissingen, direct wordt gehoord, in plaats van via het filter van verkiezingen.

Update, 21:30 uur: vanavond publiceert Le Figaro een artikel waarin Jouanno suggereert dat de discussie over haar salaris expres is gelanceerd door lieden die haar van haar plek wilden jagen; ze laat in het midden of dat vanuit de oppositie of juist vanuit het regeringskamp is gekomen. Ze maakt duidelijk dat alles wat haar betreft bespreekbaar moest zijn, zelfs het afschaffen van het homohuwelijk. In een tweede artikel benadrukt de krant nog eens dat het Grand Débat een doos van Pandora kan worden,met alle mogelijke gevolgen van dien voor het presidentschap van Emmanuel Macron.
Dit artikel afdrukken