Waterbedrijf Vitens en TNO hebben de Nederlandse waterwingebieden en schaliegashoudende grondlagen in kaart gebracht. Het blijkt dat 28 van de 110 waterwinlocaties zich in schaliegaszones bevinden. Dat aantal neemt toe als er ook bij kleinere schaliegasvoorraden en of grotere diepte geboord gaat worden. Vitens stelt in het AD dat 'winning van schaliegas [kan] zorgen voor onherstelbare verontreiniging van het grondwater'. Ruim 2 miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van grondwater.
Dit artikel afdrukken