De N-VA (Nieuwe Vlaamse Alliantie, die politiek te situeren valt tussen de Nederlandse VVD, lokale partijen die zich 'stads-' of 'ondernemersbelang' noemen en PVV), zegt een volledig verbod op onverdoofde rituele slacht te willen. Weyts zei vanmorgen op de Vlaamse zender Radio 1: ''Dat moet opgenomen worden in het volgende regeerakkoord, anders zal het zonder ons zijn'.

Mobiele slachthuizen
Weyts sprak zijn duidelijke woorden in reactie op de Brusselse plannen om vier mobiele slachthuizen in te zetten bij komende Offerfeest in september. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (socialist) en staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) willen vier tijdelijke slachtinstallaties inzetten in Schaarbeek, Anderlecht, Molenbeek en de stad Brussel. Daar zullen dagelijks 800 schapen kunnen worden geslacht.

Per decreet
In Vlaanderen geldt reeds een verbod op onverdoofd slachten op die tijdelijke slachthuizen. Moslims eisen echter de vrijheid om de dieren ritueel en dus onverdoofd te kunnen slachten. Weyts ziet geen weg om in goed overleg tot goede procedures die dierenwelzijn garanderen te komen. Hij zegt: "De dag dat er overleg gepland was, is er een nieuwe juridische actie tegen mij gestart. Dan stopt de dialoog natuurlijk. Ik heb al tal van alternatieven op tafel gelegd. Maar die wil men niet. Ik denk dat als je wil vooruitgaan, je naar een decretaal verankerde regeling moet gaan."

Coalitiegenoot CD&V (vergelijkbaar met het Nederlandse CDA) bepleit overleg met moslimorganisaties en is allang blij dat er niet meer heimelijk op binnenplaatsen en in badkuipen wordt geslacht.

Nederland, België
In Nederland bepleitte onlangs de toen recent aangetreden staatssecretaris Van Dam een aanscherping op de regels voor rituele slacht. Verwacht werd dat ritueel geslachte dieren daardoor onder meer uit België zouden worden aangevoerd.
Dit artikel afdrukken