Lithium is zo belangrijk omdat het een cruciaal ingrediënt is in batterijen voor elektrische auto's, en die vormen een belangrijk onderdeel van elk plan om klimaatverandering tegen te gaan. Maar lithium is schaars. De huidige grootste lithiumvoorraad bevindt zich onder de zoutvlakten van Bolivia, daar zou ongeveer 21 miljoen ton te winnen zijn, en verder in Chili, Bolivia, Argentinië, China en Australië. De winning gaat met veel waterverbruik, vervuiling én een retourtje China voor de verwerking tot batterijen gepaard.

Geen wonder dus dat de Amerikanen opgetogen zijn. Tot nu toe leken de VS zelf geen grote voorraden te hebben. Als de ontdekking, die geschat wordt op 20 à 40 miljoen ton, bevestigd wordt, zullen "investeringen in elektrische auto's niet langer beladen zijn met zorgen over de nationale veiligheid," aldus The Washington Post.

Uiteraard is het een geloof: ieder probleem lost zich op als we het maar willen oplossen en hard genoeg zoeken
Volgens Bloomberg-analist Tyler Cowen was die onrust overtrokken, vanuit de economische theorie van de elasticiteit van aanbod. Door de eeuwen heen hebben economen keer op keer geconstateerd dat tekorten aan hulpbronnen worden 'opgelost' door nieuwe ontdekkingen, innovatie of beheersmaatregelen. Simpel gezegd: als een grondstof schaars is en er is sprake van opwaartse prijsdruk, dan worden er meestal nieuwe voorraden gevonden, of alternatieven ontdekt. Denk bij accu's aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van nieuwe batterijen. Cowen noemt er een paar: aqueous magnesium batteries, solid-state batteries, sodium-based batteries, sodium antimony telluride intermetallic anodes, sodium-sulfur batteries, seawater batteries, graphene batteries, and manganese hydrogen batteries, zonder verder oordeel over welke accu's dan ook, maar om de innovatiestroom aan te geven. Uiteraard is het een geloof: ieder probleem lost zich op als we het maar willen oplossen en hard genoeg zoeken.

De zoektocht naar lithium is nog lang niet afgerond. Behalve berichten over belangrijke lithiumafzettingen in Afghanistan (die de Taliban met name aan China zouden willen verkopen) zou ook Frankrijk zijn lithiummijnen nieuw leven in willen blazen en denkt Duitsland grote hoeveelheden lithium uit het grondwater te kunnen halen.

"Kortom, als je ergens meer van wilt, betaal er dan meer voor," zegt Cowen. Als een grondstof duur is of wordt door schaarste, blijft het exploratie- en innovatiepotentieel ook hoog. Schijnbaar bewijs voor het kloppen van die stelling, is de recente ontdekking van de grootste fosfaatvoorraad ter wereld, in Noorwegen. Fosfaat is een eindige grondstof die onmisbaar is voor de landbouw. Kort daarna kwam er nog meer potentiële rijkdom voor de Noren aan het licht, door de ontdekking van de grootste voorraad aan zeldzame aardmetalen, die gebruikt worden in talloze moderne technologieën, van mobiele telefoons tot wapens. De grootste uitdaging is nu om de private eigenaren van de mijnen waar de zeldzame metalen ontdekt zijn, de kooplust te laten weerstaan van Chinese kapers van onze onafhankelijkheid.
Dit artikel afdrukken