Doorgaans krijgt de veeteelt de schuld van de vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Ook in België dacht men dat. Tot dagblad De Standaard in het Vlaamse mestdossier dook.

Vandaag brengt de krant een nieuwe aflevering in zijn mest-onderzoek. Daaruit blijkt dat niet alleen veehouders frauderen met mest. Ook de plantaardige teelt blijkt aanmerkelijk meer mest te gebruiken dan de officiële opgaven doen vermoeden. "De fraude bij de kunstmest is eigenlijk nog groter dan bij de dierlijke mest", zegt professor Jeroen Buysse, mestspecialist aan de UGent.

Het probleem, schrijft De Standaard, is dat niemand controleert hoeveel kunstmest er precies gebruikt wordt. Boeren moeten bij de Mestbank aangeven hoeveel kunstmest ze verwerken. Uit het Mestrapport 2018 blijkt dat 48,6 miljoen kilogram stikstof uit kunstmest op Vlaamse landbouwgrond werd gebruikt, tegenover 90,6 miljoen kilogram uit dierlijke mest. Maar uit een extrapolatie van de boekhoudgegevens van zo’n 700 landbouwers blijkt het om 84,2 miljoen kilogram stikstof uit kunstmest te gaan. Dat betekent dat de helft van de kunstmest in Vlaanderen illegaal wordt toegepast.

Buysse noemt prijsdruk als motief voor de fraude. Dure grond vergt hoge opbrengsten, die volgens de hoogleraar met kunstmest worden opgejaagd.
De Standaard - Fraude met kunstmest nog groter dan met dierlijke mest
  • Deel
Druk af