Water- en winderosie bedreigt ruim 20% van de landbouwgrond in Europa. Dat betekent dat de aarde wegwaait of -spoelt. Circa 45% bevat te weinig organische stof, zodat de bodems onvoldoende vruchtbaar zijn en onvoldoende watervasthoudende en -doorlatende eigenschappen hebben. Een derde van de bodems is verdicht, door te zwaar landbouwmateriaal dat de aarde vast op elkaar heeft geduwd. Daarnaast is op 3 miljoen plekken bodemvervuilingen geconstateerd.
Dat zijn flink wat problemen waar onvoldoende aan wordt gedaan binnen de EU. Ook zou het gevoel van urgentie ontbreken. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Universiteit en de universiteiten van Aarhus en Cordoba. Op verzoek van de landbouwcommissie van de EU deden ze onderzoek naar de kwaliteit van de landbouwgrond in Europa. Hun rapport concludeert dat de situatie voldoende ernstig is om er iets aan te doen. De beleidsvoorstellen blijven echter beperkt tot reeds genomen beleidsbesluiten en het maken van een speerpunt bodem in het komende Gemeenschappelijke Landbouw Beleid van de EU.
EuropeesParlement -
Reageer
  • Deel
Druk af