NAJK en LTO uiten gisteren hun zorgen in een gezamenlijke brief aan landbouwminister Carola Schouten. Daarin vragen de 2 organisaties de minister stevig in te zetten in haar onderhandelingen met de Europese politiek.

Ze willen afzwakking van de verplichtingen tot het aanleggen van bufferstroken langs waterlopen, eisen aan gewasrotatie en -diversificatie en met name het aanwijzen van 10% van het agrarisch areaal dat uit productie moet worden gehaald.

LTO Nederland en het NAJK vinden de voorstellen die nu de ronde doen in de zogeheten supertriloog - de onderhandelingen tussen de Europese Landbouwraad, het Europees Parlement en de Europese Commissie - veel te ver gaan. "De voorstellen die circuleren zetten nog meer druk op grond. We hebben in Nederland een tekort aan ruimte, met de hoogste grondprijzen in Europa. Vruchtbare landbouwgrond uit productie halen zet boereninkomens verder onder druk, raakt Nederlandse boeren harder dan Europese collega's, en getuigt van weinig besef van het belang van de Nederlandse voedselproductie," zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO in een toelichting bij de brief.

De boeren vrezen niet meer voor inkomenssteun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in aanmerking te kunnen komen, omdat de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen financieel onhaalbaar dreigen te worden. Met het nieuwe GLB-kader worden ook de zogenoemde ecoregelingen geïntroduceerd, waarmee de landbouw een extra bijdrage kan leveren aan de Europese milieu- en klimaatdoelstelen. Een groot deel van de boeren zijn voor hun inkomen deels afhankelijk van de GLB-gelden. Als ze daar niet meer voor in aanmerking kunnen komen, moeten ze hun bedrijven opgeven. LTO en NAJK benadrukken daarom dat de (basis)voorwaarden van het GLB uitvoerbaar moeten zijn en vragen minister Schouten daar nadrukkelijk op te willen letten.

De boeren vrezen dat de extreme druk op landbouwgrond in Nederland vanwege de oprukkende verstedelijking van het platteland, Nederland extra zal raken. De prijzen van landbouwgrond in Nederland zijn aanmerkelijk hoger dan in andere EU-landen. Onttrekking van landbouwgrond zal de prijzen verder opdrijven en de rendementen verder onder druk zetten, zodat boerenbedrijven bij bedrijfsopvolging onfinancierbaar worden en uit de markt verdwijnen. Volgens deze redenering zal de loden financieringslast van vooral de landbouwgrond in combinatie met marginale rendementen van het boerenbedrijf jonge boeren laten kiezen voor een toekomst in een andere tak van de economie.
Dit artikel afdrukken