De kranten staan bol van de oplopende voedselprijzen in de wereld. In 2011 leidden de hoge prijzen tot de zelfverbranding van Mohammed Bouazzizi in Tunisië waarmee ze de revoltes in Noord-Afrika en thans nog Syrië inluidden. De FAO verklaarde gisteren dat de huidige prijzen weliswaar hoog zijn en met 6% zijn gestegen, maar onder de prijspiek van 2011 liggen. Daarmee sluit de toon van de FAO aan bij de toon van ex-FAO medewerker Louise Fresco die al vorige week op de Nederlandse TV uitstraalde dat de situatie weliswaar zorgelijk, maar geen reden tot paniek is.

Van Tongeren verklaarde tegen BNR: Net zoals op de financiële markten zie je dat als er geen goed toezicht is, er een kleine groep is die toch op een wilde manier gaat speculeren met dingen die mensen nodig hebben voor hun dagelijks bestaan. Op de voedselmarkt gebeurt dat ook en daar is nog geen Europese of Nederlandse toezichthouder.”

“Het grote probleem van een ongereguleerde markt is dat je op een gegeven moment tegen de grenzen aanloopt. Dat een bedrijf als Unilever hun risico’s moet afdekken is logisch. Maar wat je niet meer begrijpt is dat een partij sojabonen vijf à zes keer wordt verhandeld door allerlei verschillende pensioenfondsen, banken en speculanten. Dat heeft niks meer met de reële economie te maken.”


Commerzbank verklaarde eerder deze week uit de termijnhandel in landbouwgrondstoffen te stappen.

Een deskundige op het gebied van grondstofprijzen en de handel daarin verklaarde tegen de redactie van Foodlog te menen dat de aandacht in de media en politiek voor voedselspeculatie oorzaak en gevolg omdraait. Grondstoffen worden schaarser in de wereld, niet alleen relatief als gevolg van het groeiende aantal mensen maar ook absoluut. Daardoor lopen de prijzen op. De moderne financiële instrumenten die we 'speculatie' noemen zijn een logisch gevolg van de behoefte van de markt om tot een verfijnde waardebepaling te komen en zullen niet stoppen door het aantal handelaren in de markt te verkleinen zoals GroenLinks voorstelt. Dat voorstel zou bovendien mank gaan op het feit dat er gesproken wordt over Nederland of Europa. De markt is een wereldmarkt en stopt niet bij Lobith of de zeehavens van Rotterdam of Marseille.

high level roundtabel financial speculation

High Level Roundtable on Financial Speculation, september 2011, foto GlobalCoalition

Fotocredits: Aleks van Sputto
Dit artikel afdrukken