Inmiddels wordt jaarlijks meer dan 25 miljoen ton zeewier geteeld. Om te voorkomen dat de snelle groei van deze teelt leidt tot onvoorziene ecologische en maatschappelijke gevolgen, publiceerden het Canadese Institute for Water, Environment and Health en de Scottish Association for Marine Science (SAMS) een beleidsadvies met aanbevelingen.

Hun advies bestaat uit een vijftal punten. Vanuit de bananenteelt hebben ze geleerd dat behoud van de genetische diversiteit van het gewas van groot belang is om het te beschermen tegen ziektes; in vaktermen heet het dat de biosecurity van het gewas moet worden gegarandeerd.

Daarnaast moet de zeewierindustrie investeren in risico-analyse en routines die ziektes vroegtijdig opsporen. De nog jonge sector moet kennis en vaardigheden opbouwen en samenwerken met andere sectoren die gebruik maken van de zee als hulpbron om conflicten te voorkomen. Tot slot vinden de experts het van belang om op zowel nationaal als internationaal niveau beleid voor de teelt van zeewier te maken.

Elizabeth Cottier-Cook van SAMS benadrukt dat de toename van zeewierteelt positief is, maar dat het ook belangrijk is om eventuele negatieve effecten van de industrie op mariene omgevingen te minimaliseren: ‘’De industrie moet op een duurzame manier ontwikkeld worden en niet alleen draaien om het maximaliseren van winst maar ook gericht zijn op behoud van de hoogste biosecurity standaards’’.
Dit artikel afdrukken