Greta Thunberg betoogde vandaag samen met circa 4.000 andere jonge mensen tegen klimaatopwarming in Brussel. "Vandaag is een speciale dag, want we zijn hier klimaatjongeren die alle Europese landen vertegenwoordigen", zei Thunberg nadat de klimaatmars was afgerond. "Het is nog altijd jammer dat we hier nog altijd moeten staan en het is jammer dat de klimaatkwestie nog altijd wordt genegeerd. We bevinden ons in een klimaatcrisis die nog altijd niet als crisis wordt behandeld."

Thunberg riep bedrijven op geen korte termijnwinsten meer na te streven omdat die schadelijk zijn voor de toekomst van de jongeren. Ze zei opnieuw dat iedereen zich achter de wetenschap moet scharen om een betere toekomst te maken. Ze vindt dat "niet te veel gevraagd".

Na ook nog een herhaling van de frase "onze huis staat in brand", ging ze over tot een nieuwe boodschap: de Europese Klimaatwet deugt niet. In de woorden van Thunberg: "Deze week stelde de Europese Commissie een klimaatwet voor die eigenlijk vraagt dat we nog een paar jaar wachten vooraleer we de brand blussen. Dat is niet hoe je in een crisis moet handelen. Tijd is een luxe die wij niet hebben."

De klimaatmanifestanten vragen ditmaal om concrete doelen voor een meer ambitieuze Europese Green Deal. Ze willen dat de EU-doelstelling voor CO2-emissiereductie in 2030 significant verhogen. Die zou van 40% procent naar 65% procent moeten zijn en duidelijke tussendoelen moeten hebben. Ook willen ze de klimaatneutraliteit van de EU al in 2040 bereiken en niet pas in 2050, zoals in het voorstel van EU-commissaris Frans Timmermans. Diens huidige Green Deal zou niet eens voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.
Knack - Greta Thunberg: 'Een crisis die niet als crisis wordt behandeld'
Reageer
  • Deel
Druk af