Greenpeace stelt in een nieuw rapport, "Transforming Tuna Fisheries in Pacific Island Countries: An Alternative Model of Development", gedetailleerde maatregelen voor waarmee regeringen en regionale autoriteiten in de Stille Oceaan de tonijnvangst kunnen verduurzamen. Het model geeft aan hoe kleinschaligere, lokale visserijen de economische opbrengsten zullen maximaliseren, voor lokale werkgelegenheid zullen zorgen en de nationale tonijnvoorraden beter zullen beschermen.

De in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan geviste tonijn levert meer dan 60 procent van alle jaarlijks geconsumeerde tonijn, en vertegenwoordigt een waarde van 4,15 miljard euro per jaar. De meeste vis wordt echter niet door lokale vissers gevangen maar door een beperkt aantal grootschalige, internationaal opererende bedrijven. Naar de eilanden zelf vloeit maar een klein deel van de opbrengsten terug.

Greenpeace stelt op SeafoodSource: “Om deze visie te realiseren is regeringssteun cruciaal. Regeringen moeten vooral werken aan de ontwikkeling van visserijmanagement en sociaal beleid dat de tonijnstand beschermt, en de voorkeur geven aan kleinschaliger en 'home-grown' visserijbedrijven."
Dit artikel afdrukken