In 2010 beloofden de deelnemers aan het Consumer Goods Forum (CGF) - multinationals als Nestlé, Danone, IKEA, Unilever, McDonald's, Ahold Delhaize en FrieslandCampina - dat zij per 2020 overgestapt zouden zijn op een verantwoorde productieketen. Daarmee zouden ze een einde maken aan de ontbossing die het gevolg is van de productie van vlees, palmolie, houtpulp en soja.

'1 x Spanje, 2 x Groot-Brittannië, 8 x België'
Greenpeace nam de proef op de som. De NGO ging na hoe het sinds 2010 met ontbossing is gegaan. In het rapport 'Countdown to Extinction' stelt Greenpeace dat er tussen 2010 en 2020 wereldwijd zeker 50 miljoen hectare bos verloren zal gaan ten behoeve van veeteelt (soja), papierproductie of palmolieplantages. Dat is een oppervlakte die overeenkomt met heel Spanje, meldt Greenpeace. Of twee Groot-Brittannië's danwel acht keer België, schrijven media uit die landen. Die 50 miljoen hectare vernietigd bos veroorzaakt een geschatte extra CO2-uitstoot ter grootte van de gecombineerde jaaruitstoot van Japan, Duitsland en Groot-Brittannië.

Begin dit jaar vroeg de NGO 50 van de grote spelers wie hun leveranciers waren en hoe ver ze waren met het verduurzamen van hun productieketen om ontbossing tot staan te brengen. De antwoorden, voor zover de bedrijven reageerden, noemt Greenpeace 'alarmerend'.

Bedrijven weten niet of onvoldoende waar hun grondstoffen vandaan komen en hoe ze geproduceerd worden. Dat wil de NGO veranderen: "De grote wereldmerken moeten hun productie onder controle krijgen," citeert De Tijd.

Europese wetgeving
Een mogelijke oplossing ziet Greenpeace in wetgeving op Europees niveau. "Europa is de tweede grootste consumentenmarkt ter wereld en een belangrijke importeur van producten als soja en palmolie. Daarom kan Europa voortrekker zijn in de omslag naar een meer duurzame economie, waarbij er geen natuurvernietiging plaatsvindt voor de winning van grondstoffen." Bedrijven moeten volledig transparant worden in hun keten, zodat daarin geen ontbossing meer voorkomt. Daarnaast moet er een radicale omslag plaatsvinden in de landbouw- en voedselketen. Charlotte van der Tak, projectleider Greenpeace: "De tijd is op. [..] We moeten deze planeet redden. Daar passen geen halfslachtige maatregelen bij, maar keiharde wetgeving die de bedrijven dwingt om alleen duurzame producten op de Europese markt te verkopen.” Frankrijk nam recent het voortouw met een voorstel in die richting.

'Complexer dan voorzien'
In een reactie liet het Consumer Goods Forum weten dat de aangesloten leden hun rol erkennen en nauw samenwerken om ontbossing terug te dringen. "De leden van de CGF zijn vandaag de dag aanzienlijk dichter bij onze doelstelling van 100% duurzame inkoop van de vier grondstoffengroepen gekomen. Maar de afgelopen negen jaar hebben we ook geleerd dat de factoren die de ontbossing in de hand werken complexer zijn dan bijna alle belanghebbenden in 2010 konden overzien."

Omdat de CGF inmiddels van mening is, net als Greenpeace overigens, dat alleen het inkopen van gecertificeerde grondstoffen niet voldoende is om ontbossing te stoppen, werkte het CGF de afgelopen anderhalf jaar met externe belanghebbenden aan een effectievere strategie. Die strategie staat deze week tijdens de wereldtop op de agenda en zal in september, tijdens de VN-klimaatweek, gepresenteerd worden, aldus The Guardian.
Dit artikel afdrukken