Greenpeace bracht gisteren het rapport 'Bijensterfte in het schap' uit. De publicatie ging vergezeld van een oproep aan de supermarkten, die Greenpeace aanspoort om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor het pesticidengebruik in de landbouw.

Kees Kodde, campagneleider Greenpeace: "Supermarkten kunnen het verschil maken, omdat ze invloed hebben op de voedselketen van grond tot mond. 40 procent van de insecten die ons voedsel bestuiven, wordt volgens de VN met uitsterven bedreigd. Dat risico voor de landbouw zou voor de supers een eerste zorg moeten zijn.''

Eerlijke beloning
Greenpeace: “Supermarkten kunnen hun beleid verbeteren door een aantal schadelijke bestrijdingsmiddelen met voorrang uit hun keten te bannen en te zorgen dat zij geen schade meer aanrichten aan bestuivers, biodiversiteit en milieu. Innovatieve boeren tonen in de praktijk aan dat een duurzame landbouw heel goed mogelijk is en moeten daarvoor eerlijker beloond worden. Zij steken hun nek uit voor de toekomst van ons voedsel. Het zou de supermarkten sieren als ze deze boeren zouden ondersteunen.“

Volgens Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid bij LTO Nederland, is het nog maar de vraag of bijen - of de biodiversiteit in het algemeen - gebaat zijn bij de actie. Hij noemt de actie 'contraproductief'. Op Boerderij zegt Baecke: "Onze telers oogsten internationaal lof als het om kennis en innovatie gaat. Vanuit die voorloperspositie willen we verder ontwikkelen naar steeds lagere emissies en minder afhankelijkheid van (chemische) middelen."

Volgens Baecke loopt de manier om de agrarische sector te laten verduurzamen via direct overleg met boeren. Hen onder druk zetten via druk op hun afnemers, de supermarkten, zou verkeerd uitpakken. "Als we nog scherper aan de wind kunnen zeilen, zullen we dat doen."

Fotocredits: 'Cover Bijensterfte in het schap', uitsnede, Greenpeace
Dit artikel afdrukken