"Boeren willen wel groener gaan produceren, maar zitten gevangen in een ‘race to the bottom’ – steeds meer produceren voor minder geld," vindt Greenpeace.

De milieuorganisatie richt een meldpunt in voor boeren die verduurzamingsplannen hebben met een maatschappelijke inslag, maar daar bij hun bank geen gehoor voor vinden. "De Rabobank heeft boeren de afgelopen jaren door zijn financieringsbeleid op het doodlopende spoor van schaalvergroting en intensivering gezet," aldus Greenpeace. Dat moet veranderen. In het business model horen ook milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid thuis en draait het niet alleen op de euro's, wil Greenpeace aan de bank duidelijk maken.

Greenpeace ziet de uitdagingen waar de landbouwsector voor staat en gaat om die reden regelmatig met boeren in gesprek. Zo spreken we koplopers die de omslag van gangbaar naar duurzaam hebben gemaakt – zonder steun van de Rabobank. Maar ook is duidelijk dat veel boeren door de bank worden tegengewerkt in hun duurzame ambities. Die verhalen zijn heel belangrijk om naar buiten te brengen. Juist op het moment dat de sector voor een grote transitie staat. Helaas durven veel boeren zich niet uit te spreken, of uitsluitend anoniem.

Daarom bieden wij via dit meldpunt de mogelijkheid om uw verhaal met ons te delen.

Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met deze informatie om, want we realiseren ons dat het gevoelig ligt en mogelijk uw relatie met uw financier kan schaden. We gaan dit, in overleg, anoniem gebruiken om zo samen de bank te bewegen naar een ander financieringsbeleid.
Martijn Rol van Rabobank reageert verbaasd op twitter; volgens Herman van Bekkem van Greenpeace is het probleem dat de landbouw in Nederland volgens het Klimaatakkoord nagenoeg geen CO2-uitstoot meer mag produceren
Greenpeace - Meldpunt voor boeren - Greenpeace
Reageer
  • Deel
Druk af