Beide natuurorganisaties vinden dat het landbouwgif imidacloprid zo snel mogelijk van Nederlandse akkers moet verdwijnen. "Niet over tien jaar, of over 5 jaar maar nú", schrijven Greenpeace en Natuur & Milieu. "Het College dat daarover beslist, stuurt ons van het kastje naar de muur en dat maakt de situatie voor bestuivers zoals bijen onhoudbaar. Daarom stappen we vandaag nog naar de rechter."

Niet naar de rechter voor een verbod...
Toch gaan ze niet naar de rechter om een verbod te eisen. Daarover kan de rechter niet beslissen. Het is een procedurele zaak. Vorig jaar nam de Kamer een motie aan die moest leiden tot een verbod op imidacloprid. Dat verbod is er niet gekomen. Het hangt op een reactie van het Ctgb dat niet reageert op door de milieuorganisaties ingebrachte bezwaren tegen voortzetting van het gebruik.

Een van de belangrijke punten in de Nederlandse context is de verspreiding van imidacloprid via water. In ons waterrijke land zou het middel de insectenstand nog een extra klap toebrengen, hetgeen op zijn beurt zorgt voor vogelsterfte.

... maar voor 'onacceptabel uitstel'
Een recent Amerikaans, in laboratoriumomstandigheden uitgevoerd onderzoek naar de schadelijkheid van neonics voor bijen, leek neonics vrij te pleiten van schadelijke effecten. Gisteren kwam een Europees rapport uit dat concludeert dat ze ecologisch zeer schadelijke keteneffecten teweeg brengen. Eveneens gisteren kreeg Greenpeace een brief van het Ctgb waarin het College mededeelde nog niet te kunnen reageren. Daarmee was voor Greenpeace de maat vol: "Al een aantal jaren voert onder andere Greenpeace campagne om deze schadelijke landbouwgiffen van de akkers te krijgen. Mede dankzij de druk van duizenden bezorgde burgers, sprak vorig jaar sprak een Kamermeerderheid zich al uit voor een verbod in een motie. Staatssecretaris Dijksma heeft die motie echter nog steeds niet uitgevoerd. Ook het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) blijft in gebreke: de behandeling van de bezwaren van Natuur & Milieu en Greenpeace tegen imidacloprid worden steeds uitgesteld. Onacceptabel, daarom stappen we naar de rechter."

Fotocredits: 'Insecticide display at a local garden center. Red cross-outs contain imidacloprid; yellow acetamiprid', Squashpractice

Redactie
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Dit artikel afdrukken